Fintech in opmars

Traditionele banken en verzekeraars krijgen het steeds moeilijker. Vooral de jonge consument wil soepel werkende financiële diensten met behulp van de modernste technologie. Dat is verschrikkelijk moeilijk in te passen in bestaande verouderde en logge structuren. Fintech-bedrijven ontwikkelen met behulp van de nieuwste technologieën nieuwe diensten waarmee ze een stuk van de markt veroveren. Door dit succes kunnen ze verder ontwikkelen en bepaalde gebieden gaan domineren. Het Nederlandse Adyen is een mooi voorbeeld. Ook u zult de steeds grotere aantallen Chinezen zien die ons land komen bezoeken. Kunnen deze een aankoop bij de Bijenkorf betalen met de bekendste Chinese app ‘WeChat’? Dankzij Adyen is dat mogelijk. Dit bedrijf zorgt voor een soepele schakel tussen vrijwel alle betalingsmiddelen en de rekeningen van onder meer de Bijenkorf, maar ook Microsoft, Easyjet, Uber, Netflix en Facebook. Waarschijnlijk heeft u zonder erbij na te denken onlangs Adyen voorbij zien komen toen u een betaling deed.

Fintech blijft groeien

Behalve Adyen is ook bijvoorbeeld PayPal al jaren een succesvol fintech-bedrijf dat geweldige groeicijfers kan laten zien. PayPal zorgt ervoor dat consumenten ook eenvoudig kunnen betalen bij internationale webwinkels. PayPal vraagt over het algemeen een provisie voor haar diensten van de webwinkel en concurreert daarmee rechtstreeks met creditcards en andere manieren van internationaal betalen. Maar ook moderne diensten op het gebied van lenen en verzekeren komen steeds meer in zwang. Het Amerikaanse bureau Statistica verwacht een gemiddelde jaarlijkse groei van 13,5% voor de sector. Dat is nog een van de meer traditionele schattingen, omdat andere bureaus een veel hoger percentage verwachten door het succesvol in de markt zetten van startups. Zo wil Adyen zich ook gaan richten op het midden- en kleinbedrijf en daar een belangrijk deel van de markt veroveren.

Kiezen voor Fintech

Nederland heeft met Adyen een topper op het gebied van fintech in huis, maar in de VS zijn er een aantal zeer succesvolle bedrijven op dit gebied naar de beurs gebracht. Verisks Analytics Inc. ontwikkelt tools voor kredietanalyse voor de fintech en liet het afgelopen jaar een koersstijging zien van meer dan 100%. LendingTree Inc. deed het nog beter, met een stijging van bijna 200%. Dit bedrijf biedt moderne tools voor bemiddeling in hypotheken. Thomson Reuters Corp. heeft het hoofdkantoor in Canada. De onderneming is een investeringsvehikel dat zich uitsluitend richt op de bedrijven die actief zijn in de blockchaintechnologie. De koers steeg de afgelopen 12 maanden met 60%. Gaat u ook voor fintech, rechtstreeks of met hefboom?  Kies hier dan een betrouwbare online broker voor op deze site.

Oplaadbare batterijen, ook bij groene energie

Dat een groot deel van de energie in de toekomst van de zon en wind zal moeten komen, is duidelijk genoeg. Om de transitieweg van fossiele brandstof te bereiken en de wereldwijde stijging van de temperatuur onder de 2 graden Celsius te houden, is ontwikkeling van hernieuwbare energie nodig en dan zal men in de eerste plaats denken aan zon en wind. Maar beide bronnen zijn nu eenmaal ook erg grillig. De hoeveelheid die wordt geleverd is erg afhankelijk van de weersomstandigheden en verschilt dus van dag tot dag. Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze vormen van energie is het dus noodzakelijk om over goede en efficiënte batterijen te kunnen beschikken. Het is voor de wetenschappers momenteel een uitdaging om te komen tot een opslag van energie die economisch efficiënt genoeg is om ook gebruik bij minder gunstige omstandigheden mogelijk te maken.

Oplaadbare batterijen die sneller opladen en langer meegaan

Energieopslag is op vele wijzen mogelijk. Zo kan overtollige elektriciteit bijvoorbeeld worden gebruikt om water naar een hoog bassin te pompen. Later kan dit dan weer worden omgezet in energie door het terug te laten stromen naar een lager reservoir. Een andere methode is om water te elektrolyseren en de vrijkomende zuurstof te verbranden. Stikstof kan vloeibaar worden gemaakt en dan tijdelijk worden gebruikt voor energieopslag. Maar deze methoden zullen niet volstaan om voldoende energie op te slaan op een economisch verantwoorde wijze. Oplaadbare batterijen zullen dus noodzakelijk zijn en verder moeten worden ontwikkeld.

Ontwikkelingen die in de gaten moeten worden gehouden

Een belegger die zich richt op de toekomst heeft oog voor de nieuwe technologieën. Op het gebied van oplaadbare batterijen zijn er een aantal in ontwikkeling momenteel.

– Lithium-ion batterijen zijn de meest technologisch ontwikkelde batterijen die momenteel te koop zijn. Ze kunnen snel worden opgeladen, kunnen veel energie bevatten en gaan relatief lang mee. De best mogelijk prestatie van een dergelijke batterij zou zijn dat deze in 6 minuten kan worden opgeladen en dan in een elektrische auto goed is voor 320 kilometer.

– Natrium-ion batterijen zouden vergelijkbare prestaties kunnen leveren als Lithium-ion exemplaren Het grote voordeel van deze soort batterijen is echter dat ze veel goedkoper kunnen worden geproduceerd. De productie moet wel bij hoge temperaturen plaatsvinden, wat weer nadelen oplevert.

– Lithium-Zwavel batterijen zouden de voordelen van Lithium-ion en Natrium-ion exemplaren kunnen combineren. Maar er moet op dit gebied nog veel onderzoek worden gedaan. Naar verwachting zal productie op grote schaal pas in 2025 kunnen plaatsvinden.

Welk bedrijf zet de juiste batterij in de markt?

Het bedrijf dat de juiste batterij weet te ontwikkelen voor de nabije toekomst zal op een enorme markt kunnen rekenen. Weet u deze onderneming te traceren? Een positie via een betrouwbare online broker op deze site ligt dan voor de hand.

Goede tijden voor Nederlandse belegger?

Het kan verkeren en dat geldt ook voor de Nederlandse industrie. Waar deze jarenlang een zorgenkindje vormde, gaat het nu al een lange periode de goede kant op. De groei van de verwerkende industrie periode heeft een nieuw record bereikt, omdat deze inmiddels al 65 maanden aanhoudt. Waar de groei halverwege het jaar wat leek te vertragen, is die nu weer versneld. In september 2018 bereikte de groei het hoogste punt in 3 maanden. De inkoopmanagersindex die wordt bijgehouden door het Nevi kwam voor september uit op 59,8. Daarmee steeg de PMI (Purchase Managers Index) snel ten opzichte van augustus toen de index op 59 uitkwam.

Ook andere indices zijn positief

Het aantal nieuwe orders voor de verwerkende industrie steeg eveneens in september. Daarbij was opvallend dat de exportorders het hoogste aantal liet zien sinds februari van dit jaar. Ook wat de werkgelegenheid betreft waren de cijfers goed. De levertijden namen behoorlijk toe door het aantal nieuwe orders en de voorraad gereed product daalde voor de derde maand op een rij. Een woordvoerder van het Nevi noemde de vooruitzichten voor de Nederlandse industrie dan ook voortreffelijk. Het totaalbeeld voor de sector ging licht omhoog, met een cijfer van 8,2 naar 8,3. Als bijzonderheid werd nog genoemd dat in september het aantal exportorders voor de 27e (!) maand op rij was gegroeid.

Nederland, koploper in Europa

Met een PMI van 59,8 gaat Nederland duidelijk aan kop in Europa. De Eurozone als geheel kwam uit op 54,6 en Groot-Brittannië bleef steken op 52,8. Ook aan de andere kant van de oceaan zijn de maandelijkse inkoopmanagerscijfers momenteel lager dan in ons land. Noord-Amerika (VS en Canada) komt nog het dichtste in de buurt met een index van 56,8. Overigens is de hoogste index die ooit werd bereikt in ons land 63,4. Die dateert van februari 2018.

Effecten op de beurs

Natuurlijk is de Nederlandse verwerkende industrie op wereldschaal veel te klein om enige invloed te hebben op het beursklimaat. Ook de AEX wordt zelden beïnvloed door cijfers over de Nederlandse economie. Toch kan uit het huidig positief sentiment met betrekking tot de export worden afgelezen dat er internationaal ook weer vertrouwen ontstaat. Maar evenals geldt voor de economische ontwikkeling in de VS, zit er een adder onder het gras bij de mooie Nederlandse cijfers. De groei heeft inmiddels al zo lang geduurd dat insiders ook in Nederland een omslag verwachten.  Beleggen is altijd een kwestie van keuzes en golfbewegingen in de economie zijn van alle tijden. Een goede keuze van betrouwbare online brokers vindt u op deze site.     

De financiële wereld, 10 jaar na Lehman

Op 15 september 2008 viel Amerikaanse zakenbank Lehman om en ging er een schok door de hele financiële wereld. De daaropvolgende kredietcrisis zou de hele wereld in een diepe recessie stortten. En zoals vaak het geval is, begon het met goede bedoelingen. De Amerikaanse politici – zowel links als rechts – wensten het eigen woningbezit te stimuleren, ook onder inwoners met een lager inkomen. Omdat er volop vertrouwen was in een constant stijgende huizenprijs, werd de rommelhypotheek geboren. Dankzij deze hypotheek kon vrijwel iedere Amerikaan een hypotheek krijgen. Aflossing leek niet echt noodzakelijk, vanwege de permanente waardestijging van onroerend goed. De hypotheek zou immers altijd gedekt zijn door de mogelijkheid om het onderpand te verkopen. De nieuwe stroom hypotheken werd weer in pakketjes doorverkocht met een hoogste kwaliteitsstempel van de kredietbeoordelaar. Deze producten werden over de hele wereld gekocht als zijnde beleggingen met hoge opbrengst en weinig risico. Toen de prijzen van onroerend goed in de VS toch begonnen te dalen was duidelijk dat het in feite bompakketten waren en vaak niemand ook precies wist wat erin zat.

De financiële wereld loopt vast

Toen duidelijk was geworden dat de hypotheekpakketten uit de VS niet safe waren, ontstond grote verwarring. Niemand wist precies hoeveel de banken hadden aangekocht en wat dat zou betekenen voor hun voortbestaan. Als gevolg hiervan liep de financiële wereld vrijwel vast. Niemand durfde meer aan banken te lenen en de banken durfden niets meer uit te lenen aan derden. Even leek het erop dat de financiële wereld compleet zou instorten en de grootbanken failliet zouden gaan. Door overheidsingrijpen en enorme investeringen in de financiële wereld werd dit voorkomen. Als gevolg van de crisis werden er strenge regels opgelegd aan de banken om een herhaling te voorkomen:

  • Banken moesten hun kapitaal dramatisch verhogen.
  • Bepaalde activiteiten werden verboden, zoals het handelen voor eigen rekening.
  • Er moet transparantie worden geboden wat betreft de inkomsten, dit zette de marge onder druk.
  • Als er zaken mislopen, moeten de banken megaboetes betalen. De onlangs opgelegde boete aan ING is een voorbeeld.

Zijn banken nu veilig?

De regelgeving is na de kredietcrisis strikt geworden en het toezicht op de banken veel strenger. Toch is er alweer sprake van grote verschillen in de financiële wereld. In het Amerika van Trump wordt alweer gepleit om de regelgeving voor financiële instellingen te versoepelen om de economie te versterken. Ook in Europa is er beslist geen harmonisatie van toepassing. In landen als Italië is er sinds de kredietcrisis maar weinig veranderd in het beleid ten opzichte van banken. Voor beleggers zijn banken nog steeds een risicovolle optie. Neemt u toch de gok, doe dat dan in ieder geval via een betrouwbare broker op deze site.  

Obligatiehandel nauwelijks nog interessant voor particulieren

Het was teken aan de wand dat het niet goed ging met de obligatiehandel op het moment dat Wallich & Matthes eind mei van dit jaar ophield te bestaan door een faillissement. Dit kantoor was een van meest vooraanstaande in de wereld van de obligaties en onderhandse leningen. De handel in obligaties en leningen was eigenlijk behoorlijk transparant en liquide. Er werd veel gehandeld en vaak erg snel. Banken en andere handelshuizen maakten via het handelsscherm duidelijk in welke obligaties ze zouden willen handelen en daarna kon het erg snel gaan. Soms wisselden grote pakketten binnen enkele seconden van eigenaar. Ook voor particulieren was het op die manier vaak mogelijk om een aantal obligaties te krijgen. Maar de Europese regelmakers vonden de handel in dit deel van de financiële wereld blijkbaar te ondoorzichtig en pasten de regels aan.

Goede bedoelingen die verkeerd uitpakken

In de obligatiehandel is het nu verplicht om bijvoorbeeld bij het kopen een aanvraag in te dienen bij diverse partijen. Deze moeten dan duidelijk maken in hoeverre ze bereid zijn te verkopen en tegen welke prijs. Hierna is het dan in theorie mogelijk om de beste prijs uit te kiezen en zaken te doen. Dat lijkt eigenlijk een voordeel voor iedereen. Er is transparantie voor iedereen en de klanten zien wat er gebeurt evenals de toezichthouders. Maar er zit een duidelijke adder onder het gras. De aanbieders hebben namelijk ook een bedenktijd, zodra iemand hun prijs wil accepteren. Dat betekent dat een goedwillende koper plotseling kan worden geconfronteerd met een verkoper die alsnog de transactie afwijst of de zaak verder gewoon negeert. Dan is alle moeite voor niks geweest. In de praktijk is het nu zeer gebruikelijk dat de andere partij wegduikt als het op handelen aankomt. Dit zal daarbij waarschijnlijk veroorzaakt worden door het feit dat juist dit systeem de potentiële verkoper duidelijk maakt dat zijn prijs misschien te laag is geweest en hij gewoon beter kan wachten op een beter aanbod. Zo blijkt vandaag de dag dat het voor particulieren nauwelijks nog mogelijk lijkt om obligaties te kopen. De koper blijft met lege handen achter en de handelskantoren verdwijnen. De Europese regelgevers hebben zich wederom zelf in de vingers gesneden. 

Overige beleggingsproducten

Al zijn obligaties vandaag de dag bijna onbereikbaar voor particulieren, er zijn natuurlijk nog vele andere mogelijkheden. Met derivaten kunt u ook vandaag de dag nog alle producten kopen, eventueel met hefboom, die u wilt. Kies daarom altijd voor een online broker met een ruim assortiment. Op deze site staan een aantal betrouwbare kantoren genoemd.              

Aandelen duikelen fors bij escalatie handelsoorlog

Nog steeds is onduidelijk of er tussen de VS en China sprake is van een schijngevecht of het begin van een langdurige en harde handelsoorlog. Als de importheffingen bij beide landen leiden tot een bedrag van 10% van de huidige import zullen daardoor de aandelenkoersen wereldwijd met 20% gaan dalen. Dat berekende hoofdstrateeg Luca Paolini van Picket AM. Deze Zwitserse vermogensbeheerder belegt in totaal ongeveer € 450 miljard voor haar cliënten. Momenteel is dit percentage van 10% nog niet bereikt. Een deel van de importheffingen zijn alleen nog aangekondigd en moeten nog worden doorgevoerd. Paolini acht de kans op een zware handelsoorlog nog steeds relatief klein.

VS en China lijden niet echt onder een handelsoorlog

Volgens het model van Picket AM zal een heffing van 10% volledig worden doorberekend aan de consument. Hierdoor zal de inflatie gaan stijgen met 0,7%. Bedrijfswinsten van beursgenoteerde ondernemingen worden dan omlaag gebracht met ongeveer 2,5%. Op basis van het huidige niveau van de winstgevendheid, zal dit een effect hebben van 15% op de koers-/winstverhouding. De koersen zouden daardoor wereldwijd met minimaal 20% dalen.

De gevolgen van de handelsoorlog zullen sterk verschillen, volgens het genoemde model. China en de VS zijn zelf minder kwetsbaar dan zeer open economieën, zoals die van Singapore, Korea en een aantal Europese landen, waaronder België en Hongarije. Nederland staat op deze lijst ongeveer halverwege. Een paar landen zoals Argentinië, Kroatië en Nieuw-Zeeland worden nauwelijks geraakt door de importheffingen. 

Zal de geschiedenis zich herhalen?

Het meest recente voorbeeld van de gevolgen van het invoeren van importheffingen dateert uit 1971. In die tijd was het Nixon die een handelsoorlog liet ontbranden door de importheffingen met 10% te verhogen.

Het duurde niet lang voordat de S&P een duikeling maakte, die pas werd ingelopen toen er afspraken werden gemaakt voor meer handelsvrijheid. Denkt u dat het huidige conflict tussen China en de VS verder zal escaleren?

Verder lijkt president Trump aan te sturen op een conflict met de EU en klinken er uit die hoek steeds meer sombere berichten. Aan de vanzelfsprekendheid van de voortzetting van het bondgenootschap tussen de VS en de EU wordt zelfs getwijfeld. In turbulente tijden zijn goede rendementen op de beurs te realiseren, indien u de juiste richting weet te kiezen. Gaat u voor hefboomproducten nu het spannend wordt? Kies in ieder geval voor een betrouwbare broker met een ruim assortiment. Op deze site vindt u er een aantal.

De nieuwe privacywet en de belegger 

Natuurlijk heeft u het ook gemerkt door het grote aantal mails dat u ontving. Vrijwel ieder bedrijf wenst u ervan te verzekeren dat men goed omgaat met uw persoonlijke gegevens en uw privacy als het hoogste doel te beschouwen. Dat moet natuurlijk een achtergrond hebben en dat is de invoering van een nieuwe privacywet op 25 mei 2018 in Europa. Opmerkelijk is dat grote Amerikaanse bedrijven als Facebook en Apple voorlopig de nieuwe regels aan hun laars lijken te lappen en zich daardoor bloot lijken te stellen aan boetes die kunnen oplopen tot € 1 miljard. De algemene indruk bij de Amerikaanse experts is dan ook dat Europa volledig doorslaat met deze regelgeving en dat het een loden last zal worden voor innovatieve bedrijven. Beleggers zullen daar dan ook door worden getroffen.

Wat houdt de AVG eigenlijk in?

De Algemene Verordening gegevensbescherming is ontwikkeld omdat tot invoering hiervan op 25 mei 2018 elke lidstaat in Europa een eigen privacywet had. In Nederland werd gegevensbescherming geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Vaak waren de richtlijnen in Europa gebaseerd op de tijd dat internet nog veel minder ontwikkeld en verspreid was als momenteel het geval is.

In de AVG hebben organisaties veel meer verplichtingen als het aankomt op de verwerking van persoonsgegevens. De nieuwe regelgeving gaat namelijk uit van een verantwoordingsplicht. De organisatie dient derhalve aan te tonen dat die zich aan de regels houdt.

De verantwoordingsplicht betekent in concreto dat organisaties met documenten moeten kunnen aantonen dat ze de juiste organisatorische en technische maatregelen hebben genomen om aan de AVG te voldoen om de privacy van degene waarvan ze persoonsgegevens verzamelen te waarborgen.

In bepaalde gevallen kan een organisatie verplicht worden om een data protection impact assessment door te voeren. Indien er grootschalig persoonsgegevens worden verwerkt, bestaat de verplichting een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen.

Een concurrentienadeel in Europa

Omdat de AVG alle bedrijven, groot en klein, dwingt om extra kosten te maken om de persoonsgegevens te beschermen, zal dat vooral Europese bedrijven gaan treffen. Grotere Amerikaanse bedrijven hebben al duidelijk gemaakt deze regelgeving links te laten liggen en het is duidelijk dat ook de rest van de wereld zich hier niets aan gelegen zal laten liggen. Het is voor de belegger even afwachten hoe heet deze soep zal worden gegeten en welke bedrijven in Europa hierdoor het meest zullen worden geraakt. Het is zeker niet verstandig om de impact van deze maatregel te onderschatten.

Beleggen draait allemaal om het maken van de juiste keuzes. Heeft u al gekozen voor een van de betrouwbare online brokers op deze site?

Technische analyse en beleggen

Een veelgebruikte definitie van technische analyse is dat hierbij historische informatie uit de markt wordt gebruikt, veelal gebaseerd op grafieken van aandelenkoersen, om voorspellingen te kunnen doen over toekomstige koersen in de effectenmarkt. In tegenstelling tot de fundamentele analyse zijn gegevens over de financiële gang van zaken en de achtergrond van het betreffende bedrijf bij technische analyse dus niet van belang. In de visie van technische analisten, professionele analisten en particulieren, is het vooral het gedrag van beleggers dat de prijzen bepaalt op de markt. Beleggers laten zich hierbij vooral leiden door emoties en niet zozeer door alle beschikbare informatie.

Veel wetenschappers die geloven in de hypothese van de efficiënte markt ontkennen de waarde van de technische analyse omdat in hun visie in de koers van een aandeel alle informatie al is verwerkt en historische gegevens dus geen nut heeft om de toekomst te voorspellen. Verder wordt technische analyse soms gezien als een selffulfilling prophecy. Als genoeg beleggers hun aan- en verkoopbeleid baseren op technische analyse zal dat de markt voldoende beïnvloeden om de theorie door de praktijk te laten volgen.

Belangrijke termen uit de technische analyse

# Weerstand

Als een prijs van een aandeel of ander beleggingsinstrument al regelmatig bijna boven een bepaalde waarde is gekomen, maar dan telkens weer terugvalt zonder er doorheen te kunnen breken, wordt dat een weerstand genoemd. In de visie van de technisch analist betekent dit dat de handelaren hebben besloten te verkopen zodra deze waarde in zicht is. Pas als een doorbraak is gerealiseerd van deze waarde kan de prijs weer omhoog.

# Steun

Voor een steun geldt dat er een waarde is die bij het dalen van de koers niet doorbroken lijkt te kunnen worden. Handelaren lijken weer te gaan kopen op een bepaalde prijs, omdat ze denken dat het item dat minstens waard is. Voor een verdere daling moet deze steun worden doorbroken.

# Bandbreedte

De ruimte tussen weerstand en steun wordt de bandbreedte genoemd. De meeste aandelen zullen het grootste deel van het jaar binnen deze bandbreedte blijven.

Weerstand wordt steun en omgekeerd

Als een steun eenmaal wordt doorbroken, zal het vaak weer moeilijk zijn om die prijs weer te halen. Handelaren hebben blijkbaar de gedachte over de waarde van het aandeel bijgesteld. Een oude steun wordt dan vaak de nieuwe weerstand. Na het doorbreken van een weerstand vormt deze dan een nieuwe steun. Natuurlijk ontstaat er ook weer een nieuwe steun als de oude wordt doorbroken en geldt dit ook bij een weerstand.

Welke visie heeft u?

Ongeacht of uw trades zijn gebaseerd op technische analyse of de hypothese van de efficiënte markt is het altijd verstandig om te kiezen voor een betrouwbare online broker. Op deze site kunt u die vinden..

Wat is volatiliteit?

Bijna dagelijks lezen we de afgelopen dagen dat de volatiliteit op de markten aan het toenemen is en dat dit voor onrust zorgt op de beurzen. Wat is nu precies volatiliteit en wat kunt u daar als belegger mee? Oftewel, waar moet u op letten als er sprake is van volatiele tijden? In de financiële markt geeft de volatiliteit aan in welke mate de prijs van een onderliggende waarde beweegt. Het geeft dus grenzen aan waarbinnen bijvoorbeeld een prijs van een aandeel heeft bewogen of zich zal gaan bewegen. Bij volatiliteit spreken we over twee verschillende begrippen: historische volatiliteit en implied volatiliteit.

Historische volatiliteit

De historische volatiliteit van een aandeel geeft aan welke koersuitslagen dit aandeel in een bepaalde periode heeft laten zien. Die periode wordt meestal op 30 dagen gezet. Deze volatiliteit wordt meestal in een percentage uitgedrukt. De historische volatiliteit zegt dus iets over het verleden en niet zozeer over de toekomst. Het maakt echter wel duidelijk hoe beweeglijk het aandeel is geweest in de afgelopen tijd en het laat eveneens een ontwikkeling zien in de beweeglijkheid van een langere periode als meerdere waarden achter elkaar in een grafiek worden getoond. De historische volatiliteit kan daarmee ook een leidaard zijn voor toekomstige ontwikkelingen.

Implied volatiliteit

De implied volatiliteit is de verwachting van de toekomst. De implied volatiliteit heeft dus een voorspellend karakter en kan niet aan de hand van cijfers uit het verleden worden bepaald. Men bepaalt deze echter middels de markt op basis van vraag en aanbod. Neemt de vraag toe dan zal de implied volatiliteit ook toenemen. Deze implied volatileit wordt gebruikt om de prijzen van opties te bepalen. Het zijn de market makers die de bied- en laatkoersen op het scherm laten zien en de implied volatiliteit van de opties bepalen, en daarmee een belangrijk deel van de prijs.

Wat heeft u als (beginnend) belegger te maken met de volatiliteit?

De volatiliteit geeft in een percentage de beweeglijkheid van de prijzen weer. Er wordt hier gewerkt met percentages die standaard zijn afgesproken. Indien de volatiliteit 16% is, betekent dit dat de beweeglijkheid op dagbasis 1% is of in het geval van implied volatiliteit een dergelijke beweeglijkheid wordt verwacht.

Als de volatiliteit toeneemt, betekent dit dat de markten nerveus worden en dat de beweeglijkheid toeneemt. Op zulke momenten zal het verschil tussen bied- en laatprijs ook groter worden en betaalt u in ieder geval ook meer voor opties. In het algemeen zijn de tijden met hoge volatiliteit vaak echter een indicatie dat de beurs op het punt staat een (nieuwe) richting te kiezen. Ook in de volatiliteit zelf kunt u met hefboom beleggen. Op deze sites treft u een aantal betrouwbare online brokers die ook deze producten in het assortiment hebben.

Technische correctie of meer?

Na een aanvankelijk goede start is er nu duidelijk een dip zichtbaar op de wereldwijde beurzen. Het is dus de vraag of er sprake is van een normale technische correctie of dat er meer aan de hand is waardoor deze plotselinge en relatief heftige daling kan worden verklaard. Daarom is het verstandig om ook te kijken naar de fundamenten en de omgevingsfactoren. Is de correctie niet meer dan een tijdelijk en gezonde teruggang of moeten ook particuliere beleggers voorzichtigheid betrachten in de komende periode?

De stijging in 2017 was bijzonder

Gedurende het gehele jaar 2017 waren er experts die de stijging in dat jaar als abnormaal kenschetsten. Het bijzondere in dat jaar was immers dat de stijging plaatsvond met een uitzonderlijk lage volatiliteit. Het leek er bijna op alsof er geen risico meer bestond op dalingen. Een dergelijke situatie is natuurlijk niet normaal en kon ook niet blijven voortduren. Als er dan weer een besef komt van risicoaanname, moeten vooral passieve marktpartijen die zich rustig hebben gehouden tijdens de lange periode van langzaam stijgende koersen gaan hakken in de portefeuille om de prestatie in stand te houden. Dit gedrag zorgt ervoor dat ook algoritmisch gestuurde verkopen worden getriggerd, waardoor een inzettende daling plotseling tot een felle en forse daling kan leiden, maar deze is slechts technisch als er geen fundamentele oorzaken aan te wijzen zijn en dat lijkt momenteel het geval te zijn.

Fundamenteel is alles nog in orde

De kwartaalcijfers hebben vooral in de Verenigde Staten laten zien dat het fundamenteel goed zit bij de bedrijven. Winstcijfers over het afgelopen kwartaal waren conform verwachting of zelfs beter en de prognoses voor 2018 zijn bemoedigend. De huidige correctie is dus niet gebaseerd op onzekerheid over de bedrijfscijfers. Ook de onzekerheden op financieel en politiek gebied zijn in 2018 niet toegenomen. Men kan zelfs spreken van rust op zowel het financiële als het politiek toneel in de eerste weken van dit jaar. Ook hierdoor is de correctie dus niet te verklaren. Deze technische correctie biedt kansen, maar vergeet ook de risico’s niet.

Indien deze correctie inderdaad van technische aard is, biedt deze kansen voor met name beleggers met een wat langere horizon, van 10 tot 15 jaar. Dit lijkt dan een mooi moment om in te stappen en te profiteren van een tijdelijk laag koersniveau. Onderschat echter de gevaren zeker niet, de stijging van 2017 is nog vrijwel geheel intact gebleven en de volatiliteit is momenteel wel toegenomen. Indien u met hefboom wilt profiteren van de huidige situatie op de beurzen, kies dan voor een betrouwbare online broker. Op deze site staan er een aantal vermeld.