De nieuwe privacywet en de belegger 

Natuurlijk heeft u het ook gemerkt door het grote aantal mails dat u ontving. Vrijwel ieder bedrijf wenst u ervan te verzekeren dat men goed omgaat met uw persoonlijke gegevens en uw privacy als het hoogste doel te beschouwen. Dat moet natuurlijk een achtergrond hebben en dat is de invoering van een nieuwe privacywet op 25 mei 2018 in Europa. Opmerkelijk is dat grote Amerikaanse bedrijven als Facebook en Apple voorlopig de nieuwe regels aan hun laars lijken te lappen en zich daardoor bloot lijken te stellen aan boetes die kunnen oplopen tot € 1 miljard. De algemene indruk bij de Amerikaanse experts is dan ook dat Europa volledig doorslaat met deze regelgeving en dat het een loden last zal worden voor innovatieve bedrijven. Beleggers zullen daar dan ook door worden getroffen.

Wat houdt de AVG eigenlijk in?

De Algemene Verordening gegevensbescherming is ontwikkeld omdat tot invoering hiervan op 25 mei 2018 elke lidstaat in Europa een eigen privacywet had. In Nederland werd gegevensbescherming geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Vaak waren de richtlijnen in Europa gebaseerd op de tijd dat internet nog veel minder ontwikkeld en verspreid was als momenteel het geval is.

In de AVG hebben organisaties veel meer verplichtingen als het aankomt op de verwerking van persoonsgegevens. De nieuwe regelgeving gaat namelijk uit van een verantwoordingsplicht. De organisatie dient derhalve aan te tonen dat die zich aan de regels houdt.

De verantwoordingsplicht betekent in concreto dat organisaties met documenten moeten kunnen aantonen dat ze de juiste organisatorische en technische maatregelen hebben genomen om aan de AVG te voldoen om de privacy van degene waarvan ze persoonsgegevens verzamelen te waarborgen.

In bepaalde gevallen kan een organisatie verplicht worden om een data protection impact assessment door te voeren. Indien er grootschalig persoonsgegevens worden verwerkt, bestaat de verplichting een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen.

Een concurrentienadeel in Europa

Omdat de AVG alle bedrijven, groot en klein, dwingt om extra kosten te maken om de persoonsgegevens te beschermen, zal dat vooral Europese bedrijven gaan treffen. Grotere Amerikaanse bedrijven hebben al duidelijk gemaakt deze regelgeving links te laten liggen en het is duidelijk dat ook de rest van de wereld zich hier niets aan gelegen zal laten liggen. Het is voor de belegger even afwachten hoe heet deze soep zal worden gegeten en welke bedrijven in Europa hierdoor het meest zullen worden geraakt. Het is zeker niet verstandig om de impact van deze maatregel te onderschatten.

Beleggen draait allemaal om het maken van de juiste keuzes. Heeft u al gekozen voor een van de betrouwbare online brokers op deze site?

Technische analyse en beleggen

Een veelgebruikte definitie van technische analyse is dat hierbij historische informatie uit de markt wordt gebruikt, veelal gebaseerd op grafieken van aandelenkoersen, om voorspellingen te kunnen doen over toekomstige koersen in de effectenmarkt. In tegenstelling tot de fundamentele analyse zijn gegevens over de financiële gang van zaken en de achtergrond van het betreffende bedrijf bij technische analyse dus niet van belang. In de visie van technische analisten, professionele analisten en particulieren, is het vooral het gedrag van beleggers dat de prijzen bepaalt op de markt. Beleggers laten zich hierbij vooral leiden door emoties en niet zozeer door alle beschikbare informatie.

Veel wetenschappers die geloven in de hypothese van de efficiënte markt ontkennen de waarde van de technische analyse omdat in hun visie in de koers van een aandeel alle informatie al is verwerkt en historische gegevens dus geen nut heeft om de toekomst te voorspellen. Verder wordt technische analyse soms gezien als een selffulfilling prophecy. Als genoeg beleggers hun aan- en verkoopbeleid baseren op technische analyse zal dat de markt voldoende beïnvloeden om de theorie door de praktijk te laten volgen.

Belangrijke termen uit de technische analyse

# Weerstand

Als een prijs van een aandeel of ander beleggingsinstrument al regelmatig bijna boven een bepaalde waarde is gekomen, maar dan telkens weer terugvalt zonder er doorheen te kunnen breken, wordt dat een weerstand genoemd. In de visie van de technisch analist betekent dit dat de handelaren hebben besloten te verkopen zodra deze waarde in zicht is. Pas als een doorbraak is gerealiseerd van deze waarde kan de prijs weer omhoog.

# Steun

Voor een steun geldt dat er een waarde is die bij het dalen van de koers niet doorbroken lijkt te kunnen worden. Handelaren lijken weer te gaan kopen op een bepaalde prijs, omdat ze denken dat het item dat minstens waard is. Voor een verdere daling moet deze steun worden doorbroken.

# Bandbreedte

De ruimte tussen weerstand en steun wordt de bandbreedte genoemd. De meeste aandelen zullen het grootste deel van het jaar binnen deze bandbreedte blijven.

Weerstand wordt steun en omgekeerd

Als een steun eenmaal wordt doorbroken, zal het vaak weer moeilijk zijn om die prijs weer te halen. Handelaren hebben blijkbaar de gedachte over de waarde van het aandeel bijgesteld. Een oude steun wordt dan vaak de nieuwe weerstand. Na het doorbreken van een weerstand vormt deze dan een nieuwe steun. Natuurlijk ontstaat er ook weer een nieuwe steun als de oude wordt doorbroken en geldt dit ook bij een weerstand.

Welke visie heeft u?

Ongeacht of uw trades zijn gebaseerd op technische analyse of de hypothese van de efficiënte markt is het altijd verstandig om te kiezen voor een betrouwbare online broker. Op deze site kunt u die vinden..

Wat is volatiliteit?

Bijna dagelijks lezen we de afgelopen dagen dat de volatiliteit op de markten aan het toenemen is en dat dit voor onrust zorgt op de beurzen. Wat is nu precies volatiliteit en wat kunt u daar als belegger mee? Oftewel, waar moet u op letten als er sprake is van volatiele tijden? In de financiële markt geeft de volatiliteit aan in welke mate de prijs van een onderliggende waarde beweegt. Het geeft dus grenzen aan waarbinnen bijvoorbeeld een prijs van een aandeel heeft bewogen of zich zal gaan bewegen. Bij volatiliteit spreken we over twee verschillende begrippen: historische volatiliteit en implied volatiliteit.

Historische volatiliteit

De historische volatiliteit van een aandeel geeft aan welke koersuitslagen dit aandeel in een bepaalde periode heeft laten zien. Die periode wordt meestal op 30 dagen gezet. Deze volatiliteit wordt meestal in een percentage uitgedrukt. De historische volatiliteit zegt dus iets over het verleden en niet zozeer over de toekomst. Het maakt echter wel duidelijk hoe beweeglijk het aandeel is geweest in de afgelopen tijd en het laat eveneens een ontwikkeling zien in de beweeglijkheid van een langere periode als meerdere waarden achter elkaar in een grafiek worden getoond. De historische volatiliteit kan daarmee ook een leidaard zijn voor toekomstige ontwikkelingen.

Implied volatiliteit

De implied volatiliteit is de verwachting van de toekomst. De implied volatiliteit heeft dus een voorspellend karakter en kan niet aan de hand van cijfers uit het verleden worden bepaald. Men bepaalt deze echter middels de markt op basis van vraag en aanbod. Neemt de vraag toe dan zal de implied volatiliteit ook toenemen. Deze implied volatileit wordt gebruikt om de prijzen van opties te bepalen. Het zijn de market makers die de bied- en laatkoersen op het scherm laten zien en de implied volatiliteit van de opties bepalen, en daarmee een belangrijk deel van de prijs.

Wat heeft u als (beginnend) belegger te maken met de volatiliteit?

De volatiliteit geeft in een percentage de beweeglijkheid van de prijzen weer. Er wordt hier gewerkt met percentages die standaard zijn afgesproken. Indien de volatiliteit 16% is, betekent dit dat de beweeglijkheid op dagbasis 1% is of in het geval van implied volatiliteit een dergelijke beweeglijkheid wordt verwacht.

Als de volatiliteit toeneemt, betekent dit dat de markten nerveus worden en dat de beweeglijkheid toeneemt. Op zulke momenten zal het verschil tussen bied- en laatprijs ook groter worden en betaalt u in ieder geval ook meer voor opties. In het algemeen zijn de tijden met hoge volatiliteit vaak echter een indicatie dat de beurs op het punt staat een (nieuwe) richting te kiezen. Ook in de volatiliteit zelf kunt u met hefboom beleggen. Op deze sites treft u een aantal betrouwbare online brokers die ook deze producten in het assortiment hebben.

Technische correctie of meer?

Na een aanvankelijk goede start is er nu duidelijk een dip zichtbaar op de wereldwijde beurzen. Het is dus de vraag of er sprake is van een normale technische correctie of dat er meer aan de hand is waardoor deze plotselinge en relatief heftige daling kan worden verklaard. Daarom is het verstandig om ook te kijken naar de fundamenten en de omgevingsfactoren. Is de correctie niet meer dan een tijdelijk en gezonde teruggang of moeten ook particuliere beleggers voorzichtigheid betrachten in de komende periode?

De stijging in 2017 was bijzonder

Gedurende het gehele jaar 2017 waren er experts die de stijging in dat jaar als abnormaal kenschetsten. Het bijzondere in dat jaar was immers dat de stijging plaatsvond met een uitzonderlijk lage volatiliteit. Het leek er bijna op alsof er geen risico meer bestond op dalingen. Een dergelijke situatie is natuurlijk niet normaal en kon ook niet blijven voortduren. Als er dan weer een besef komt van risicoaanname, moeten vooral passieve marktpartijen die zich rustig hebben gehouden tijdens de lange periode van langzaam stijgende koersen gaan hakken in de portefeuille om de prestatie in stand te houden. Dit gedrag zorgt ervoor dat ook algoritmisch gestuurde verkopen worden getriggerd, waardoor een inzettende daling plotseling tot een felle en forse daling kan leiden, maar deze is slechts technisch als er geen fundamentele oorzaken aan te wijzen zijn en dat lijkt momenteel het geval te zijn.

Fundamenteel is alles nog in orde

De kwartaalcijfers hebben vooral in de Verenigde Staten laten zien dat het fundamenteel goed zit bij de bedrijven. Winstcijfers over het afgelopen kwartaal waren conform verwachting of zelfs beter en de prognoses voor 2018 zijn bemoedigend. De huidige correctie is dus niet gebaseerd op onzekerheid over de bedrijfscijfers. Ook de onzekerheden op financieel en politiek gebied zijn in 2018 niet toegenomen. Men kan zelfs spreken van rust op zowel het financiële als het politiek toneel in de eerste weken van dit jaar. Ook hierdoor is de correctie dus niet te verklaren. Deze technische correctie biedt kansen, maar vergeet ook de risico’s niet.

Indien deze correctie inderdaad van technische aard is, biedt deze kansen voor met name beleggers met een wat langere horizon, van 10 tot 15 jaar. Dit lijkt dan een mooi moment om in te stappen en te profiteren van een tijdelijk laag koersniveau. Onderschat echter de gevaren zeker niet, de stijging van 2017 is nog vrijwel geheel intact gebleven en de volatiliteit is momenteel wel toegenomen. Indien u met hefboom wilt profiteren van de huidige situatie op de beurzen, kies dan voor een betrouwbare online broker. Op deze site staan er een aantal vermeld.

Verstoort indexbeleggen de markt?

Steeds meer particulieren gaan beleggen en ook financiële instellingen brengen een groter deel van hun middelen op de effectenmarkt onder. Hoewel zelfstandig beleggen op de markt veel eenvoudiger is geworden door de opkomst van de online brokers, zijn er nog vele nieuwe beleggers die de weg van het indexbeleggen kiezen. Indexbeleggen is eigenlijk alleen maar mogelijk  via een vermogensbeheerder, omdat deze tot het volgen van de index in staat is door de grote hoeveelheid gelden die er nodig zijn om dit op een gestructureerde wijze te doen. Wat zijn de gevolgen hiervan en bestaan er risico’s voor de rest van de markt?

Concentratie van macht

Door de onderlinge concurrentie op de markt van het indexbeleggen zijn er een aantal grote vermogensbeheerders overgebleven, die ook de meeste fondsen aantrekken. Indien deze instellingen te groot worden, kan het gebeuren dat de procentuele belangen in het bedrijfsleven deze beleggers te veel invloed zouden kunnen geven op het beleid van het bestuur. Hier zou de overheid dan weer moeten optreden.

Maar is er ook een systeemrisico? Natuurlijk zou de markt op zich ook bedreigd kunnen worden, indien de vermogensbeheerder een zo groot deel hiervan zouden gaan beheersen. De problemen tijdens de kredietcrisis hebben maar al te duidelijk gemaakt dat een probleem zich als een lopend vuur wereldwijd kan verspreiden. Door de omvang van de vermogensbeheerders zouden deze in staat kunnen zijn om de markt te beïnvloeden in hun eigen belang. Maar ook een probleem bij een of meerdere van deze fondsen zou de markt op zijn grondvesten kunnen doen schudden wanneer er gedwongen verkopen zouden moeten plaatsvinden. Het indexbeleggen heeft daardoor een grote potentiële invloed op de rest van de markt.

Is het probleem al actueel?

Momenteel heeft indexbeleggen een belang van 8,5% in de aandelenmarkt en van 3% in de obligatiemarkt. In de Europese aandelenmarkt is dat percentage overigens 5%. Hoewel de bedragen waarom het hier gaat duizelingwekkend zijn en de middelen zijn verspreid over een beperkt aantal partijen zoals BlackRock, Vanguard en StateStreet, lijkt er momenteel nog geen reden voor zorg te zijn. Daarbij geldt ook nog dat deze partijen zichzelf, juist door het systeem van indexbeleggen, ook beperkingen hebben opgelegd. Men kan immers slechts de index volgen en heeft daarom ook geen belang om bepaalde bedrijven een voorkeur te geven.

Indien u liever zelf uw beslissingen neemt op beleggingsgebied en niet passief een index wil volgen, kies dan wel altijd voor een betrouwbare online broker. Op deze site treft u daar een aantal interessante van aan.

Forse toename aantal online beleggers

Het mag eigenlijk ook geen verbazing wekken dat het aantal online beleggers in ons land momenteel bijzonder snel stijgt. Volgens het jaarlijks  onderzoek van Kantar TNS dat is opgenomen in Retail Investor is het aantal beleggende huishoudens in Nederland in 2017 gestegen tot bijna 1,4 miljoen. Dat is een stijging van 14% sinds 2016 en bovendien is een dergelijke sterke vooruitgang niet meer voorgekomen sinds 2000.

Lage spaarrente zorgt voor interesse in beleggen

Ook in 2016 steeg het aantal beleggers in Nederland al behoorlijk met een percentage van 9%. Omdat de laatste twee jaren de invloed van de lage spaarrente steeds duidelijker voelbaar wordt, schrijft het onderzoeksbureau de sterke groei van de afgelopen jaren vooral daaraan toe. In de eindjaren van de vorige eeuw was er ook een sterke vooruitgang in het aantal beleggers. Dat werd toen onder meer veroorzaakt  door een beurshausse. Maar in die tijd ontwikkelde zich ook het online beleggen, waardoor deze manier om een appeltje voor de dorst te realiseren binnen het bereik kwam van een veel grotere groep mensen. Het record met betrekking tot het aantal actieve beleggers is tot dusverre behaald in het jaar 2000. Toen werden er in totaal 1,9 miljoen beleggers geteld. De kredietcrisis in 2007/2008 heeft een aantal van deze beleggers doen besluiten de beurs te verlaten.  

Online beleggers hebben meer mogelijkheden dan ooit  

In het jaar 2000 waren er slechts een beperkt aantal brokers die online beleggen mogelijk maakten. Het grootste deel van de particuliere beleggers moest noodgedwongen nog gebruik maken van de diensten van de grootbanken. Deze waren in het algemeen duur en boden beleggers slechts beperkte mogelijkheden. Sindsdien zijn er voor de Nederlandse particuliere belegger een groot aantal nieuwe brokers gekomen. Die bieden iedere belegger de mogelijkheden die in 2000 eigenlijk alleen beschikbaar waren voor de professionals. Beleggen met hefboom in beleggingsproducten in alle sectoren en over de hele wereld; dat is nu mogelijk met een paar muisklikken en vanuit uw luie stoel. Ook bieden deze moderne brokers vaak een goede toelichting op de producten die ze aanbieden en schuwen ze niet om een toelichting  te geven op de risico’s die inherent zijn aan het beleggen met hefboom. Door de moderne software kunt u als (beginnend) belegger vaak met een oefenaccount ervaring opdoen met de broker en het beleggen, voordat u aan het echte werk begint.  Mocht ook u binnenkort de rijen van de particuliere beleggers komen versterken, kies dan wel voor een betrouwbare online broker, bijvoorbeeld een van de brokers die op deze site worden genoemd.

Rutte III en de belegger

Er wordt steeds meer bekend over de financiële plannen van het kabinet Rutte III dat nu toch echt in de steigers lijkt te staan. Natuurlijk zijn ook beleggers nieuwsgierig wat met name de belastingplannen van de aanstaande regering voor hen te betekenen hebben. Helaas moet tot dusverre worden geconstateerd dat er weinig zaken in de plannen van Rutte III lijken te zijn opgenomen die door beleggers met gejuich zullen worden begroet. In ieder geval lijkt de gehate vermogensrendementsheffing nauwelijks te worden aangepast.

Vermogensrendementsheffing, onrechtvaardigheid ten top

Maar weinig landen kennen een ‘vermogensbelasting’ die zoveel opbrengt voor de schatkist als Nederland. Dat is natuurlijk ook logisch, omdat het als onrechtvaardig wordt gezien dat belasting wordt geheven over bezittingen (het privévermogen) dat men heeft verworven, nadat over de inkomsten waarmee dat is opgebouwd al eerder inkomstenbelasting is betaald. Door de vermogensbelasting om te bouwen naar een vermogensrendementsheffing werd deze onrechtvaardigheid slechts schijnbaar weggenomen. Immers gaat deze  belastingheffing uit van een fictief rendement dat behaald wordt over het vermogen en worden dus in theorie slechts de inkomsten uit vermogen belast. Maar juist door het rendement vast te zetten op een fictief percentage werd de regeling nog onrechtvaardiger. Voor spaarders betekent de regeling nu al jaren dat hun vermogen wordt uitgehold door inflatie en belasting, omdat de spaarrente al tijden de nul-grens nadert. Maar ook voor beleggers is het frustrerend dat zij in principe verplicht worden dat fictieve rendement minimaal te benaderen om de belastingheffing op een redelijk peil te houden. En voor het extra risico dat beleggers nemen, is geen enkele voorziening getroffen ingeval het tot negatieve resultaten leidt. Voor de overheid is de vermogensrendementsheffing in zijn huidige vorm een win-winsituatie die zowel spaarders als beleggers frustreert. Van Rutte III lijkt men op dit punt echter niets te verwachten te hebben.

Ook op een ander punt laat Rutte III zich niet onbetuigd. De ‘wet Hillen’ lijkt te gaan sneuvelen. Dat betekent dat u, mocht u in het gelukkige bezit zijn van een eigen woning zonder hypotheek, daar binnenkort belasting over moet betalen. Een nieuwe vermogensbelasting lijkt daarmee te zijn geboren.  

Een positief puntje tot slot

Rutte III lijkt besloten te hebben de winstbelasting voor bedrijven (vennootschapsbelasting) fors te verlagen. Dat is goed nieuws voor beursbedrijven die belasting betalen in ons land en dus ook voor beleggers. Bovendien houdt en krijgt Nederland hierdoor wellicht een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven, en daarbij eventueel ook nieuwe beursbedrijven.

Bijzondere beleggingsproducten: cat bonds 

Cat bonds; het is goed mogelijk dat u als particuliere belegger nog nooit heeft gehoord van deze bijzondere obligaties. Ze zijn bedoeld voor institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen. Het zijn obligaties die een rente geven van in het algemeen 5% of meer boven de normale marktrente en een looptijd hebben van een beperkt aantal jaren: in het algemeen 2 of 3. Het bijzondere aan deze cat bonds is dat de hoofdsom alleen wordt terugbetaald als een specifieke ramp zich in die periode niet heeft voorgedaan. Is er echter wel sprake van die catastrofe, dan gaat het geld naar de gedupeerden. De hoge rente gaat dus ook gepaard met een groot risico.

Pensioenfondsen zijn lyrisch

In deze tijd dat er voor institutionele beleggers maar weinig rente te halen valt op gewone obligaties, is dit een product dat vooralsnog met gejuich is ontvangen, al hebben een aantal bonds de laatste tijd ook klappen opgelopen.

Het idee voor de cat bonds is ontstaan na orkaan Andrew in 1992. De schade was destijds zo enorm dat vele verzekeringsmaatschappijen hier een behoorlijke dreun van hebben gekregen. Door de cat bonds zijn de gevolgen voor deze maatschappijen wat minder extreem bij een grote ramp. De cat bonds gelden dan ook vooral voor orkanen in de VS en vergelijkbare rampen. In Europa zijn er geen cat bonds uitgegeven.

Ook andere instanties hebben al gebruik gemaakt van dit fenomeen. Zo heeft de voetbalorganisatie FIFA in 2006 cat bonds uitgegeven op het risico dat het wereldkampioenschap voetbal niet door zou gaan. De omvang van de lening was $ 260 miljoen en de inschrijvers konden de rente incasseren, omdat het kampioenschap gewoon werd gehouden. Momenteel staan er cat bonds open voor $ 20 miljard. Dat bedrag is relatief laag ten opzichte van de totale markt, maar men verwacht een groei tot boven de $ 100 miljard.

Ook voor particuliere beleggers?

Experts zien de cat bonds als een goede belegging voor met name institutionele beleggers als onderdeel van een gespreide portefeuille. Als afzonderlijke belegging zijn de bonds te risicovol.  

Op de markt voor de bonds is gebleken dat die nauwelijks bewegen, totdat het orkaanseizoen in de VS aanbreekt. Bij andere mogelijke rampen loopt de koers in het algemeen steeds meer op naarmate de einddatum nadert. Maar de feitelijke handel is tijdens de looptijd zeer miniem.

Cat bonds zijn derhalve een product waarvoor er nooit een grote markt zal zijn. Het is echter zeker niet onmogelijk dat een dezer dagen een vermogensbank de bonds gebruikt voor een speciaal product voor particulieren. In dat geval heeft u via dit artikel al enige kennis daaromtrent kunnen vergaren.

Mechanisch beleggen

Teneinde spreiding aan te brengen in hun portefeuille kiezen veel beleggers ervoor om met een deel van hun vermogen passief de index te volgen. Het is in feite het navolgen van John Bogle die in 1975 het Vanguard 500 Index Fund oprichtte. Hiermee wilde hij aantonen dat de beste manier om een goede rendement te behalen op een portefeuille eruit bestond om zo min mogelijk kosten te maken en daarom een passieve beleggingsstijl te volgen. Velen zijn John Bogle gevolgd en hebben proberen aan te tonen dat het vrijwel altijd lonender is om voor het basisdeel van de belegging een mandje te vormen met aandelen waarmee de een of andere index wordt gevolgd.

Een schepje er bovenop

Omdat dit passief beleggen vaak plaatsvindt via een beheerder, zijn er ook variaties ontstaan waarbij de beheerder zijn meerwaarde dient te bewijzen door de index die wordt gevolgd te verslaan. Dat wordt uiteraard ook als reden gebruikt om de provisie te verhogen, al dan niet op no cure no pay basis. Hierbij spreken we dan van smart bèta. Om smart bèta te realiseren wordt de index niet meer klakkeloos gevolgd, maar wordt er gepoogd deze te verslaan door iets extra’s toe te voegen. Dat kan een extra fonds zijn, maar ook een andere verhouding tussen de aandelen dan volgens de index of bijvoorbeeld door eerder of later fondsen af te stoten. Hierdoor lijkt deze manier van beleggen al meer op het actieve beheren dat juist door John Bogle werd verfoeid, omdat de extra kosten ten laste zouden gaan van het rendement.

In vrijwel alle indices die zich met mechanisch beleggen bezighouden zitten de FAAAM aandelen opgenomen. Het is bijna onmogelijk om deze te negeren, ongeacht de sector waarop de indexbelegger zich richt. Facebook, Alfabet (Google), Apple, Amazon en Microsoft hebben een gezamenlijke beurswaarde van meer dan $ 3.000 miljard en toonden een winst van $ 109 miljard in het afgelopen boekjaar. Gelet op het enorme gewicht van deze aandelen die een waarde vertegenwoordigen die groter is dan vele nationale beurzen, is het bijna onvermijdelijk dat ze in iedere index worden opgenomen. En daarbij mag de mechanische belegger dan niet kijken naar de fundamentals. Tenslotte is een koers-/winstverhouding zeker niet laag. Het ontstaan van deze beursreuzen die verhoudingsgewijs veel groter zijn geworden dan de vroegere oliereuzen, zou op termijn een invloed kunnen hebben op het passief beleggen dat John Bogle in 1975 niet kon voorzien. Zeker een punt om rekening mee te houden indien u kiest voor deze manier van beleggen.

Kies ook voor spreiding in uw beleggingsstijl

Indexbeleggen is eenvoudig, kost weinig tijd en zorgt voor beperkte kosten. De rendementen kunnen echter ook nooit zo hoog zijn als bij het gebruik van een hefboom. De keuze om deels voor hefboom te kiezen is een zeer persoonlijke en hangt af van uw doelstellingen. Ga in ieder geval altijd wel voor een betrouwbare online broker. Deze vind u in ons duidelijke overzicht!

De strijd tussen fossiele en duurzame energie

Bent u er al uit en heeft u de keuze gemaakt tussen beleggen in fossiele of duurzame energie? Steeds meer stemmen klinken op die zeggen dat de fossiele energie op het einde loopt en dat beleggen in duurzame energie dus minder risicovol en meer lonend zal zijn. De tijd dat iedere gespreide portefeuille was gebouwd rondom een basis van Shell-aandelen lijkt definitief voorbij. Maar is dat aanleiding om deze sector te mijden vanaf heden? Een aantal grote beleggers hebben die keuze al wel gemaakt.

Oliegelden niet langer belegd in fossiele energie

Het Noorse staatspensioenfonds is het  grootste sovereign wealth fonds ter wereld met een belegd vermogen van meer dan € 850 miljard. Het fonds is volledig opgebouwd uit olie en gasinkomsten van de Noorse overheid. Beleggen in fossiele grondstoffen zal echter niet meer plaatsvinden. Ook 60.000 particulieren en 684 beleggingsinstellingen hebben inmiddels toegezegd hun investeringen in olie, gas en kolen te zullen verminderen. Samen zijn deze partijen goed voor een totaal belegd vermogen van $ 5,2 biljoen.

De belangrijkste redenen om de fossiele energie af te zweren zijn het milieuaspect en het (inmiddels) risicovolle karakter van dit soort beleggingen. In Nederland heeft de financiële wereld er bij de overheid ook op aangedrongen dat zij zich volledig zal inzetten voor energietransitie. Dat komt helemaal overeen met de ideeën van Klaas Knot, president van de Nederlandse bank.

Fossiele energie is nog niet uitgespeeld

Ondanks de signalen dat de fossiele energie een verloren strijd voert, is deze op het moment nog steeds dominant. Experts verwachten dat de vraag naar olie de komende twintig jaar nog steeds zal blijven groeien. Een belangrijke factor in deze strijd is ook de schalierevolutie in de VS. De OPEC en andere traditionele olieleveranciers lijken niet langer in staat om de prijs van het zwarte goud op de door hen gewenste hoogte te krijgen en te houden. De Amerikaanse ‘schalieboeren’ grijpen elke kans bij productiebeperking aan om de markt te overspoelen met hun olie. Hierdoor wordt het moeilijker voor duurzame energie-initiatieven om hiermee concurrerend te zijn. Maar aan de andere kant zal het volgens Bloomberg over 5 jaar al goedkoper zijn om duurzame energie op te wekken in diverse belangrijke landen zoals de VS, China en India.

De keuze is zoals zo vaak aan u, de belegger. Volgt u de duurzame energie enthousiastelingen of denk u dat er nog wel wat te verdienen valt met de fossiele industrie? Maak de juiste keuze, ook voor een betrouwbare online broker. Vergelijk het overzicht en kies voor een online broker naar keuze!