Hoe groot is het verlies bij Sinopec?

In Nederland kwam meteen de vergelijking met Vestia aan de orde toen het Chinese oliebedrijf vorige week kwam met een verrassende mededeling. Het bestuur maakte melding van het feit dat het accountants in de arm had genomen om de boeken van Unipec te onderzoeken. Dit dochterbedrijf handelt in olie en derivaten daarop en moet Sinopec beschermen tegen de schommelingen in de olieprijs op de wereldmarkt. De interne accountants hebben ongebruikelijke financiële gegevens gevonden bij de hedging activiteiten van Unipec. Het is nu aan de externe experts om de impact van de deze onregelmatigheden te bepalen. Beleggers waren niet blij met deze mededeling, zoals te verwachten viel en de koers van Sinopec moest 11% inleveren.

Onzekerheid troef

Er is nog zeer weinig bekend over de financiële gevolgen van de problemen bij Unipec. Dat deze serieus zijn en ook verwijtbaar, blijkt uit het feit dat de Chen Bo, directeur, en partijfunctionaris Zhang Qi met onmiddellijke ingang zijn geschorst. Maar wat er precies gaande is, blijft vooralsnog onduidelijk. Unipec moest bescherming bieden tegen schommelingen op de wereldmarkt van de olieprijs. Er wordt gefluisterd dat Unipec de derivatenportefeuille niet alleen heeft ingezet om de schommelingen af te dekken, maar ook heeft geprobeerd om speculatief fors te verdienen aan deze derivaten. Dat is specifiek verboden door Sasac, dat is de Chinese toezichthouder op staatsbedrijven. Ook Sasac is al een onderzoek begonnen naar de derivatenportefeuille van Unipec.

Een variant van Vestia

De Nederlandse woningcoöperatie raakte in het verleden verstrikt in een situatie die vergelijkbaar lijkt met die van Sinopec op dit moment. Er werd een derivatenportefeuille gekocht die bescherming moest bieden tegen een verwachte stijgende rente om bestaande leningen af te dekken. Maar al gauw bleef het daar niet bij en werden enorme bedragen geïnvesteerd om speculatiewinsten te behalen als de rente zou gaan stijgen. Deze posities werden uit het zicht van de controlerende accountants gehouden. Maar tegen de verwachtingen in bleef de rente dalen en leed Vestia miljardenverliezen op de speculatieve derivaten. De overheid moest de coöperatie uit de problemen halen en dat kostte veel belastinggeld. Het lijkt erop dat bij Unipec zich een vergelijkbare situatie heeft voorgedaan, waarbij in de laatste maanden van 2018 enorme verliezen zijn gerealiseerd. In die periode was de volatiliteit op de markt enorm en waren schommelingen van 6% op een dag niet ongebruikelijk. Hoe groot het totale verlies is geworden, zal waarschijnlijk pas over enkele weken bekend zijn. Tot die tijd is het angstig afwachten voor de bestaande beleggers. Ziet u de situatie bij Sinopec als een kans op extra rendement? Kies dan wel voor een betrouwbare online broker op deze site.

Een topjaar voor de Bitcoin?

Financieel gezien was 2018 een jaar dat veel beleggers in deze cryptomunt het liefst maar zo snel mogelijk zullen vergeten. De koers van de bitcoin stond op 1 januari 2018 op ongeveer $ 12.000. Daarna was er nog een kort moment van stijging voordat de daling begon in te zetten. Op de laatste dag van het jaar bleef een koers van $ 4.000 op de borden staan. Het is beslist niet zeker dat de downtrend hiermee is beëindigd. Voor vele andere cryptomunten is het beeld in 2018 vergelijkbaar geweest.

Was 2017 een brug te ver?

Achteraf is het eenvoudiger om bepaalde zaken te analyseren en de evalueren. Inmiddels lijkt duidelijk dat de cowboymarkt van 2017 toezichthouders en overheden schichtig heeft gemaakt. De Chinese overheid maakte haar onderdanen duidelijk dat een te grote belangstelling voor dit soort ongereguleerde munten een slecht idee zou zijn. Ook andere overheden, zoals de Belgische, lieten zich kritisch uit over de bitcoin, omdat die ook werd geassocieerd met criminaliteit en witwassen. Op een bepaald moment leek ook de Amerikaanse toezichthouder voor het beurswezen er genoeg van te hebben. Zolang er geen sprake zou zijn van voldoende regulering, zou er geen toegang komen tot enige Amerikaanse beurs. Uiteraard zijn er ook vandaag de dag al wel vele producten die gekoppeld zijn aan crypto’s en waarmee beleggers kunnen inspelen op hun verwachtingen voor de munten.

Is het Lightning Network de redding voor de bitcoin?

Transacties in het standaard bitcoin-netwerk zijn in het algemeen traag en duur, ook als die vergeleken worden met bijvoorbeeld die van de Ethereum en de EOS. Een transactie duurt al gauw 10 minuten en dat kan in drukke tijden oplopen tot een uur. Het verstrijken van zoveel tijd is natuurlijk dodelijk als de munt een grotere rol moet gaan spelen in het standaard financiële verkeer. Het Lightning Network moet dat probleem gaan oplossen. Het moet bitcoin-transacties goedkoper en (veel) sneller maken. In de loop van 2018 is het netwerk qua toepasbaarheid constant uitgebouwd zonder dat daar veel ruchtbaarheid aan is gegeven. In de laatste zes weken van het jaar is het aantal kanalen van het netwerk bijvoorbeeld al verdubbeld. Sinds medio 2018 is er via het netwerk al meer dan 2 miljoen dollar aan transacties verwerkt. Dat is nog een gering bedrag gelet op de totale handel, maar het zou wel degelijk de redding voor de munt kunnen betekenen en biedt een betere mogelijkheid tot regulering.

Heeft u nog steeds vertrouwen in de bitcoin en wilt u er via derivaten in beleggen? Dat is mogelijk via beleggingsproducten van de betrouwbare online brokers op deze site.

Waarom BinckBank wordt overgenomen

BinckBank, en dan vooral onder de naam Alex, was de pionier van het online beleggen. Wie in Nederland aan online beleggen deed in de eerste 10 jaar van deze eeuw, ging naar Alex. Deze maakte als eerste in Nederland het online beleggen voor particulieren mogelijk. Beleggen via het internet was een ware revolutie. Plotseling kregen ook particulieren toegang tot beleggingsproducten tegen tarieven die veel lager waren dan de banken rekenden. Particulieren konden ook gebruikmaken van streaming koersen en vele andere tools die tot op dat moment alleen voorbehouden waren aan de professionals. Naarmate het internet sneller werd, kwamen er steeds meer concurrenten. Alleen in Nederland waren dat er al snel tientallen. Door steeds meer innovatie en concurrentie daalden de commissietarieven bijzonder snel. Brokers moesten dus op zoek naar een ander verdienmodel. BinckBank beschikte wel over de middelen, maar schakelde erg langzaam. Pas in 2017 werd het fintech-bedrijf Pritle overgenomen.

In de etalage gezet

Het was al enige tijd een publiek geheim dat BinckBank op zoek was naar een fusie of overnamepartners. Ook de oprichters gaven toe dat het bedrijf te lang heeft stilgestaan. Saxo Bank lijkt de overname te gaan realiseren. Deze Deense bank is zelf ook niet extreem groot met 1600 medewerkers en een omzet van ongeveer € 400 miljoen. Maar Saxo Bank is wel in 16 landen actief tegenover de 5 landen waar BinckBank zakendoet. Saxo heeft ook behoefte aan een handelssysteem dat efficiënter en eenvoudiger is dan het huidige. Het is dan ook de bedoeling om met de kennis van BinckBank een groter aantal particulieren te gaan aantrekken. Saxo Bank heeft op termijn misschien nog wel grotere plannen. Sinds september 2018 is de Deense bank namelijk voor 52% in handen van het Chinese Geely. Deze groep heeft voornamelijk belangen in de auto-industrie, maar wil diversifiëren in de financiële sector. Geely heeft behoorlijk diepe zakken en heeft al een flinke kapitaalinjectie gedaan. Het bod van Saxo Bank bedraagt € 6,35 per aandeel. Op het moment van het bod stond de koers op € 4,72. De totale waarde van BinckBank wordt daarmee op € 400 bepaalt, een weinig boven de boekwaarde. Op zich geen vetpot voor de aandeelhouders, maar de resultaten van de afgelopen jaren waren ook niet echt goed te noemen, evenmin als de verwachtingen. Het management van BinckBank steunt het bod en men verwacht dat de grootaandeelhouders ook akkoord zullen gaan.

Wij geven de voorkeur aan de betrouwbare online brokers op deze site. U ook?

Beleggen in CO2-arme technologieën

Verantwoord beleggen en voldoende rendement maken, dat wilt u als particuliere belegger toch ook? Klimaatmaatregelen zijn steeds vaker in het nieuws en zijn niet alleen meer het onderwerp van discussie bij de ‘groene lobby’s’. Ook bij gesprekken tussen vermogensbeheerders en hun klanten komt dit punt steeds vaker op de agenda te staan. Veel institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen of bedrijfspaarregelingen voelen ook de druk van hun ‘achterban’ die steeds meer belangstelling krijgt voor een verantwoorde portefeuille. Dat betekent dat de markt zich ook steeds meer in die richting zal gaan begeven en u als particulier daar aandacht voor moet hebben.

Decarbonisatie als uitgangspunt

Dat de broeikasgassen een probleem vormen, is inmiddels een wereldwijd geaccepteerde visie. Beleggers laten klimaataspecten dan ook steeds meer meewegen in hun beleggingsbeslissingen, niet alleen uit principe, maar ook uit rendementsoverwegingen. Een trend volgen is nu eenmaal een noodzaak als het op beleggen aankomt. Ook de paus sprak onlangs over de milieuproblematiek. Op 9 juni jongstleden had hij een publiek van het selecte gezelschap van bestuurders van de grootste olie- en gasmaatschappijen ter wereld.  Voor de paus is het duidelijk dat ook minder ontwikkelde landen toegang moeten krijgen tot de beschikbare energie. Juist in die gebieden neemt immers de bevolking het snelste toe en is er de meeste behoefte aan energie om groei van de economie mogelijk te maken. En in een encycliek had de RK-kerk zich ook eerder al uitgesproken om te komen tot vervanging van technologie waarbij gebruik wordt gemaakt van sterk vervuilende fossiele brandstoffen.

De praktijk is nog zorgelijk

Hoewel de belangstelling voor herbruikbare energie vooral in de westerse wereld aan het toenemen is, wordt de primaire energievraag ook vandaag de dag nog steeds voor 50% gedekt door fossiele brandstoffen. Het is een feit dat de wereldwijde vraag naar energie vooral fossiele brandstoffen betreft, omdat die nu eenmaal eenvoudiger kunnen worden gebruikt bij bestaande technologie. Als er geen drastische trendomslag komt, zal het percentage fossiele brandstoffen dat wordt gebruikt zelfs weer gaan toenemen met alle milieueffecten van dien. Dat betekent dat beleggers ook steeds meer interesse zullen tonen in bedrijven die vooroplopen als het gaat om CO2-arme technologieën. In een goed gespreide portefeuille zal op dit gebied dus minimaal een aantal fondsen zijn opgenomen. Wilt u een betrouwbare online broker die een ruim assortiment biedt en ook in deze sector voldoende beleggingsproducten biedt? U vindt ze op deze site.      

Patstelling na de tussentijdse verkiezingen in de VS

De uitslagen waren conform de peilingen en de verwachtingen van de insiders. De Democraten nemen de macht over in het Huis van Afgevaardigden en de Republikeinen vergroten hun meerderheid in de Senaat. Maar president Trump zit nu wel met verdeelde kamers. Die verdeling heeft in het verleden al vaak voor een impasse gezorgd. Het zal duidelijk zijn dat de Democraten niet van plan zullen zijn om wetgeving te steunen die Trump van pas kan komen in zijn poging om herverkozen te worden. De situatie is voor de president er dus beslist niet rooskleuriger op geworden.

Wat zijn de mogelijkheden voor de Democraten?

Ook de Democraten zitten met het probleem dat er in de Senaat een meerderheid is gebleven van de Republikeinen. De laatste jaren zijn de tegenstellingen tussen beide partijen zo groot geworden dat er weinig kans bestaat dat er de komende twee jaar veel wetgeving zal worden gerealiseerd, tenzij er een duidelijk gemeenschappelijk doel is. De Democraten zullen zich derhalve waarschijnlijk richten op reclame maken voor hun standpunten richting de volgende presidentsverkiezingen. Natuurlijk zullen alle voorstellen getroffen worden door het veto van de president. Maar het is een mogelijkheid om indruk te maken op onafhankelijke kiezers. En het constant torpederen van wetgeving die wellicht populair is onder een meerderheid van de kiezers, doet een zittende president geen goed. Maar de Democraten kunnen ook hun energie gaan richten op het regeringsbeleid en zich in hun rol als toezichthouder bijzonder scherp gaan opstellen. Tenslotte zijn ook afzettingsprocedures mogelijk. In de eerste twee jaren van deze regering zijn er diverse rekeningen open blijven staan en wellicht dat de Democraten die nu willen vereffenen. Ook dat zou de patstelling in de huidige situatie alleen maar duidelijker maken.

Wat zijn de gevolgen voor de beleggers?

Amerikanen houden van cijfers en statistieken. Omdat de uitkomst van de verkiezingen conform de verwachtingen was, is de invloed op de huidige beurskoersen niet groot. Maar een Republikeinse president met een Democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden betekent meestal dat de jaarlijkse resultaten bijzonder laag zullen zijn. Gemiddeld mag een verlies van 4,3% per jaar worden verwacht. Als de Republikeinen hun meerderheid hadden behouden in beide kamers, zou dat de meest interessante combinatie hebben opgeleverd voor beleggers. In dat geval zou een jaarlijkse stijging van 13% verwacht mogen worden. Gelooft u in deze statistieken? Dan kunt u middels een positie de vruchten daarvan plukken als ze realiteit worden. Kies dan wel voor een betrouwbare broker met een ruim assortiment. Op deze site vindt u die.

Dreigt er een inversie van de Amerikaanse rente?

Jerome Powel, voorzitter van de FED maakte afgelopen week maar weinig woorden vuil aan het rentebeleid in de VS. De standaardrente bleef op 2 – 2,25% staan. Maar er werd wel een duidelijke hint gegeven dat een reeks van renteverhogingen zeker niet onmogelijk is. Ten slotte draait de Amerikaanse economie momenteel erg goed en is de werkeloosheid historisch laag. De markt kan daardoor wel wat verdragen, lijkt het standpunt van de FED te zijn. Maar de markt schijnt daar toch anders over te denken en dat moet beleggers ook voorzichtig maken.

De markt heeft altijd gelijk?

De rentecurve in de VS lijkt inmiddels steeds meer af te vlakken. Dat wil zeggen dat de rente op lange termijn niet langer stijgt, maar af begint te vlakken richting het percentage van de korte rente. Dat is een duidelijk signaal dat de markt er geen vertrouwen in heeft dat de groei van de economie in de VS ook op lange termijn zal aanhouden. Het kan een tijdelijke onzekerheid zijn, omdat de groei inmiddels al langer duurt dan men had verwacht, maar het is ook een signaal dat de FED eigenlijk zou moeten oppikken. Als Powell en collegae het beter denken te weten en hun eigen beleid voortzetten zal het niet lang meer duren totdat de Amerikaanse rente invers gaat worden (de korte rente is dan tijdelijk hoger dan de lange). En dat is in het verleden vrijwel altijd een voorbode geweest van een recessie. Een recessie trad daarbij gemiddeld anderhalf jaar na het moment van inversie op. Het is iets waar ook beleggers dus vandaag al rekening mee dienen te houden. Dat het risico bestaat, is overigens bekend op de financiële markten. Het is het belangrijkste thema naast de gevolgen van de handelsoorlog tussen de VS en China.

De Amerikaanse rente: gaat u in de verdediging?

Als de FED haar beleid niet aanpast, is het vrijwel zeker dat de inversie van de rente steeds dichterbij komt in de VS. Powell heeft in zijn toelichting hier geen enkele aandacht aan besteed. Het zou ook niet voor de eerste keer zijn dat de FED een richting kiest die volgens de economische theorie een foutieve is. Dat gold tenslotte ook voor de geldverruiming die vele economen als een fout zagen. Als belegger moet u zelf weer de keuze maken. Een betrouwbare online broker is daarbij al een goed begin. Die vindt u op deze site.      

Harde Brexit komt steeds dichterbij

De afgelopen week is het weer niet gelukt. Theresa May mocht in aanwezigheid van alle EU-regeringsleiders uitleggen wat haar eisen waren voor het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU. Maar ze sprak zo snel dat veel andere regeringsleiders haar ook via de tolk niet konden begrijpen. Een van de aanwezigen verzuchtte tegen de pers dat het hem nog steeds een raadsel is wat de Britten nu precies willen. Maar de tijd begint steeds meer te dringen. De einddatum voor een overeenkomst staat op 29 maart 2019, maar dan moet deze ook al goedgekeurd zijn door de nationale parlementen in Groot-Brittannië en de EU-leden. De deadline waarop de regeringsleiders het eens moeten zijn, ligt dus voor het eind van dit jaar.

De Britse economie lijkt te haperen

Op zich lijken de cijfers niet eens slecht. De Britse economie groeide in 2017 met 1,7% en de werkeloosheid daalde tot 4%, het laagste sinds 1974. Maar er is sinds de aankondiging van een Brexit wel het een en ander veranderd. Voorafgaand aan het referendum was de Britse economie een van de snelst groeiende van de totale EU. Nu behoort het land tot de achterhoede. De Zwitserse bank UBS liet een studie doen door de Universiteit van Bonn naar de gevolgen van Brexit tot op heden. Daaruit bleek dat de uitkomst van het referendum de Britten nu al 2,1% aan groei lijkt te hebben gekost. En niet alleen de groei van het bbp was lager dan mogelijk zou zijn geweest. Ook de investeringen waren 4% lager, de inflatie 1,5% hoger en de consumptie 1,7% lager. Deze uitkomsten werden berekend door een virtuele ‘dubbelganger’ te bouwen van de economie van het Verenigd Koninkrijk waar geen sprake zou zijn geweest van Brexit. 

Is een recessie de toekomst?

Momenteel is het de onzekerheid die consumenten, maar vooral bedrijven in Groot-Brittannië een knauw heeft gegeven. Dat is af te leiden uit de investeringen die duidelijk zijn achtergebleven bij de verwachtingen. In de eerste helft van 2018 zijn de investeringen zelfs gedaald vergeleken met een jaar eerder. En dat is bijzonder ongebruikelijk in een periode dat de werkeloosheid laag is en de arbeidsmarkt daardoor krap. Maar bedrijven weten niet waar ze aan toe zijn en durven het niet aan om te investeren. Nu heeft May wel gedreigd om het vestigingsklimaat in Groot-Brittannië het beste te maken in het westen als er geen overeenkomst komt, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De meeste experts verwachten een recessie als er een harde Brexit volgt. Houdt u rekening met recessie in het VK in uw portefeuille? Op deze site vindt u een aantal betrouwbare brokers waarmee u uw portefeuille desgewenst kunt aanpassen of beschermen.    

Is de magie verdwenen?

Eind december van dit jaar steeg de rente op de Amerikaanse obligaties met een looptijd van meer dan 10 jaar boven de 3%. Dit percentage is een van die magische grenzen in de financiële wereld op basis waarvan er reacties worden verwacht in de rest van de markt. Toch is er de afgelopen maanden rust geweest op de diverse markten en lijkt het erop dat ditmaal het bereiken van het kantelpunt onopgemerkt voorbij zal gaan. Het is in ieder geval wel een bijzonder moment omdat het 10 jaar geleden is dat de rente op 10-jaarsleningen zo hoog is geweest. Ook is het maar liefst 40 (!) jaar geleden dat de rente zo snel is gestegen als in de afgelopen periode. Daarbij moet ook nog worden opgemerkt dat de rente op korte leningen die op langere lijkt te benaderen. De curve lijkt steeds krapper te worden.

Waarom stijgt de rente momenteel zo snel?

In het verleden was een felle stijging van de rente een aanwijzing dat beleggers een groei verwachten van de Amerikaanse economie. Groei leidt immers tot investeringen en de financiering hiervan maakte het aanbod duurder. Dat wil zeggen dat de rente wel omhoog moest en in een hoog tempo. Maar de Amerikaanse economie is al aan een periode van groei bezig die de op één na langste is na de Tweede Wereldoorlog. Experts verwachten dan ook eerder een omslag en een afname van de groei dan een voortzetting of versterking hiervan.

Ook een verwachte toename in de inflatie was voor beleggers vaak een reden om een hogere rente te vragen op langlopende leningen. Het gaat tenslotte om het nettorendement. Maar ook de inflatie lijkt momenteel niet de aanleiding te zijn voor de rentestijging. De inflatie zit nog steeds niet op een normaal niveau en de toename ervan lijkt af en toe te stokken.

Kenners denken daarom dat deze stijging wellicht verband houdt met de belastingverlagingen van Trump. Deze zullen naar verwachting de toch al enorme staatsschuld nog verder doen toenemen. Voor het daardoor toegenomen risico willen beleggers worden beloond.

Oplettendheid van alle beleggers gevraagd

Het is vooral van belang voor beleggers dat zij de ontwikkeling van de curve van de lange en korte rente in de gaten zullen houden. Mocht de korte rente hoger worden dan de lange (een omgekeerde curve) dan is een recessie zeker niet onmogelijk. Hierbij moet worden opgemerkt dat het in het verleden soms nog 2 jaar duurde voordat de recessie optrad. Wilt u zich met posities beschermen tegen de ontwikkelingen op de markt of daar juist van profiteren, overweeg dan eens producten met hefboom. Op deze site vindt u een aantal betrouwbare online brokers die een ruim assortiment hebben.

Grote medische apparaten in opmars

Innovatieve bedrijven die medische apparatuur maken, kunnen uitstekende jaren tegemoetzien. De gezondheidszorg wordt steeds duurden en een nieuwe generatie van medische apparaten moet zorgen voor een verlaging van de kosten. Vooral door betere scanners kunnen chirurgische ingrepen steeds efficiënter worden gedaan. Robots worden door de technologische ontwikkeling steeds beter en kunnen dure menselijke arbeid beter en sneller doen. Op die manier snijdt het mes ook aan beide kanten. De betere scanners stellen betere diagnoses en de robotica kan minder invasief de operatie uitvoeren. In deze sector kan men ook zeker zijn dat de ontwikkeling nog vele jaren zal doorgaan. De vergrijzing is immers in grote dele van de wereld onvermijdelijk.

Draagbare medische apparaten steeds efficiënter

Er zijn een aantal ontwikkelingen die het leven van de patiënt prettiger maken en daarnaast de kosten van de gezondheidszorg fors omlaag kunnen brengen. Hierbij valt te denken aan de insulinepompjes voor diabetici en de draagbare echoapparaten. Diabetici kunnen hierdoor zeker zijn van een constante juiste hoeveelheid insuline. Een draagbaar echoapparaat kan in een huisartsenpraktijk worden gebruikt om daar echo’s te maken. Dat kan een grote besparing opleveren ten opzichte van een bezoek aan een ziekenhuis.

Een groot voordeel voor beleggers in medische apparatuur is dat deze niet worden aangeschaft door consumenten met alle wispelturigheid die hen eigen is. Medische apparaten worden aangeschaft door besturen van ziekenhuizen of medici. Hierdoor is de investeringsbeslissing vaak rationeel en kan een bedrijf daarop vertrouwen voor een langere periode.

Verwachte groei in de nabije toekomst

Volgens het Amerikaanse onderzoeksbureau BCC Research zal de sector medische apparaten de komende jaren minstens 7,5% groeien. Dat is een voorzichtige schatting, omdat de sector in de afgelopen periode voor een veel uitbundiger groei heeft gezorgd. In het afgelopen jaar werd een stijging gerealiseerd van 30,6%.

Toppers in het afgelopen jaar

Vooral in de VS zijn bedrijven in deze sector te vinden die het bovengemiddeld goed hebben gedaan. 

ABIOMED Inc. richt zich vooral op producten voor hartpatiënten. Het aandeel liet een stijging zien van meer dan 100%. Dat is ook gepresteerd door Align Technology Inc. Door innovatieve producten op de markt te brengen voor tandcorrectie verdubbelde de koers in een jaar tijd. Natuurlijk mag onze nationale trots Philips niet aan dit rijtje ontbreken. De stijging van de koers was misschien niet zo spectaculair als de voorgaande bedrijven, toch was die meer dan 12%.

Wilt u in deze sector rendement halen, kies dan voor een betrouwbare online broker. Op deze site staan er een aantal vermeld.

Presteren familiebedrijven beter aan de beurs?

In 2017 was er een onderzoek van Credit Suisse waaruit bleek dat op die vraag bevestigend kan te worden beantwoord. De Zwitserse bank onderzocht duizend bedrijven en constateerde daarbij dat het rendement van bedrijven met een familiestempel gemiddeld 4% hoger lag dan van andere bedrijven. Er werden geen redenen of oorzaken van dit bijzondere verschil genoemd. Dit jaar besloot Deminor, een Belgisch bedrijf dat aandeelhouders adviseert, een vergelijkbaar onderzoek te doen naar bedrijven met een notering aan de Belgische beurs.

Wat is een familiebedrijf?

Voor het onderzoek van Deminor werden als voorwaarden voor een familiebedrijf gesteld:

  • De familie heeft nog een aanzienlijk belang in het aandelenkapitaal.
  • Er is minstens een afgevaardigde van de familie opgenomen in de Raad van Bestuur van het bedrijf.

Van de kandidaten aan de Belgische beurs voldeden 50 bedrijven aan beide voorwaarden. Daarbij behoorden ook bijvoorbeeld AB Inbev, Solvay en Bekaert. Het onderzoek van Deminor omvat dus beslist niet alleen kleine beursbedrijven die in de marge handelen. Om een goede vergelijking te maken, werden de resultaten over de periode 2003 tot en met 2017 met elkaar vergeleken. In totaal betrof het 169 Belgische beursbedrijven. Het gemiddeld jaarrendement van de familiebedrijven kwam daarbij op 17,4%. De overige bedrijven bleven hier met 10,6% ver bij achter.

Waarom presteren familiebedrijven beter?

Er zijn een aantal redenen te noemen waarom familiebedrijven beter presteren dan andere bedrijven:

  • Slagvaardigheid

Zeker bij een aanzienlijk belang in het aandelenkapitaal kunnen beslissingen sneller worden genomen zonder lange en vaak zinloze vergaderingen.

  • Risicobeheersing

Bedrijven met een familiestempel zijn vaak voorzichtiger als het gaat om het nemen van grote risico’s en het aangaan van grote schulden.

  • Kennis van de markt en het bedrijf

De leden van de raad van het bestuur die tot de familie behoren, blijven in het algemeen hun hele carrière in het bedrijf. Hierdoor leren ze de markt en het bedrijf beter kennen dan tijdelijke bestuurders.

  • Betrouwbare identiteit

Ook vandaag de dag straalt een familiebedrijf nog steeds een eigen identiteit uit. Dat zorgt voor vertrouwen bij klanten en leveranciers. Vaak zorgt die solide identiteit ook voor meer betrokkenheid onder de medewerkers en een hechte bedrijfsstructuur. 

Gelooft u als belegger ook in de waarden van het familiebedrijf? Nog steeds zijn er wereldwijd vele bedrijven die aan de beurs zijn genoteerd en tevens aan de bovengenoemde voorwaarden voldoen. Gaat u voor een belegging in een dergelijk bedrijf, kies dan ook altijd voor een betrouwbare online broker. Op deze site staan er een aantal vermeld.