Mag ASML niet meer exporteren naar China?

ASML is een uniek bedrijf in ons land dat technologische hoogstandjes heeft gerealiseerd op het gebied van chips-machines. De nieuwste machines werken op basis van EUV-technologie (Extreem Ultraviolet licht). Deze chipmakers zijn peperduur maar de kopers staan er voor in de rij. Bedrijven als Samsung en Intel willen ze zo snel mogelijk omdat op basis van deze technologie chips op grote schaal kunnen worden gemaakt tegen een aanzienlijk lagere prijs. Dat ook de Chinese klanten van ASML deze nieuwe ontwikkeling willen doorvoeren, spreekt voor zich. Maar een exportvergunning voor China is nog niet afgegeven en dat zal wellicht ook niet gebeuren.

Trump bemoeit zich er mee

Het is al een tijd bekend dat president Trump de opmars van Chinese technologie wil afremmen. De ambassadeur van de VS heeft premier Rutte dan gewezen op het verdrag van Wassenaar. Daarin staat dat wapens en moderne technologie die voor wapens kan worden gebruikt niet mag worden geëxporteerd naar bepaalde landen. Nederland en de VS hebben het verdrag ondertekend, China echter niet. Dat betekent meteen dat China tot die landen moet worden gerekend waar niet aan geleverd mag worden. Waar dergelijk druk meestal achter de schermen plaatsvindt, is dat in deze kwestie beslist niet het geval. De VS wil geen machines van ASML in China zien en dat mag iedereen ook weten.

Daarentegen heeft de Chinese ambassadeur aan premier Rutte duidelijk gemaakt dat de regering van zijn land deze kwestie hoog opneemt en er consequenties zullen zijn voor ons land als er geen exportvergunning wordt verleend.

Gaat de VS bepalen welke bedrijven uit Europa mogen exporteren naar China?

De EU heeft zich in deze kwestie niet uitgesproken en het ligt voor de hand dat er ook verschillen van mening zijn op dit punt. De werkgeversorganisatie VNO-NCW vreest dan ook dat het niet zal blijven bij de kwestie ASML. Ze denken dat er op deze manier oneerlijke concurrentie ontstaat en dat technologieoverdracht op basis van politieke druk zal ontstaan. Alleen op Europees niveau zal het mogelijk zijn om een tegenwicht te bieden aan supermachten als China en de VS. Ze wijzen daarbij op de positie van Rutte voor wie het lastig is om een positie in te nemen waarmee hij minstens een supermacht tegen zich in het harnas jaagt.

Voor de belegger is het van belang om te weten wat deze kwestie inhoudt voor de orderportefeuille van ASML. Chinese klanten zullen daar voorlopig niet in voorkomen. Ook voor ASML zijn er diverse beleggingsproducten bij de betrouwbare online brokers op deze site.

Thyssen Krupp dicht bij overname?

Het is een gerucht dat al jaren telkens weer opduikt: een fusie tussen de twee Duitse giganten waar het de productie van staal betreft: Thyssen Krupp en Salzgitter AG. Daarbij is het ook niet ongebruikelijk dat er af en toe sprake is van enige psychologische oorlogsvoering. Der Spiegel vernam van de topvrouwe van Thyssen Krupp, Frau Merz, dat zij binnenkort zou spreken over dit onderwerp met haar collega Fuhrmann. Een woordvoerder van Salzgitter AG ontkende echter meteen dat een dergelijk gesprek staat gepland. Waar echter rook is…

Een kwestie van lange adem

Hoe lang het soms kan duren voor een fusie werkelijkheid wordt is goed te zien de huidige combinatie van Thyssen Krupp. De besprekingen over een samengaan van beide bedrijven begonnen in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Regelmatig leek overeenstemming te zijn bereikt en dan leek de fusie weer af te springen. In 1999 kwam uiteindelijk het nieuwe bedrijf toch tot stand dat was opgebouwd uit Thyssen Stahl en Krupp Stahl. Het concern met hoofdkantoor in Essen is een van de grootste concerns in Duitsland met een omzet van meer dan € 50 miljard en heeft belangen in staalproducenten over de gehele wereld. In de staalsector blijft echter de noodzaak tot verdere consolidatie bestaan vanwege de wereldwijde concurrentie met onder meer Chinese bedrijven. Thyssen Krupp leek dichtbij een fusie met Tata Steel Europe. De voorwaarden die werden gesteld op basis van het voorkomen van kartelvorming waren te streng voor beide partijen.

Salzgitter AG, traditie en vakmanschap

Het staalconcern Salzgitter AG bestaat als sinds 1865 en heeft het hoofdkantoor in Salzgitter. Het bedrijf heeft ongeveer 100 dochterondernemingen en is beursgenoteerd. De omzet is met € 10 miljard beduidend minder dan waarop Thyssen Krupp kan bogen. Een samengaan van beide ondernemingen zou in feite het opslokken van Salzgitter AG betekenen en het is duidelijk dat de kleinere partij zich hiertegen zal verzetten. Toch zal ook hier de gedachte heersen dat zonder samenwerking op termijn de consolidatie van de grote concerns zal betekenen dat er geen ruimte meer is voor de kleinere spelers. Een teken aan de wand daarbij is dat Salzgitter AG in 2008 nog deel uitmaakte van de DAX, maar via de MDAX in 2019 degradeerde naar de SDAX. Als een van de kleinere beursfondsen heeft Salzgitter AG nog maar beperkte toegang tot de kapitaalmarkt. Investeringen zijn moeilijker te realiseren en dat zou een overname door Thyssen Krupp logisch maken.

Interesse in de staalsector? Als particulier kunt u via de betrouwbare online brokers op deze site ook daar een belang in nemen.

Beleggers moeten oppassen voor zombiebedrijven

Wereldwijd zijn er meer dan 40.000 bedrijven die genoteerd staan aan een beurs. Via de op deze site opgenomen betrouwbare, online brokers kunt u als particuliere belegger van vrijwel al deze ondernemingen aandelen kopen. Maar let op dat u geen zombiebedrijf kiest. Het predicaat zombie bedrijf is een officiële benaming door de koepelorganisatie van centrale banken: BIS. Deze organisatie waarschuwt voor het toegenomen aantal zombies.

Wat is een zombiebedrijf?

De BIS noemt een bedrijf een zombie als deze eigenlijk niet voldoende winst maakt om de rentebetalingen te kunnen voldoen. Dat geldt niet voor start-ups die nog in de ontwikkelingsfase verkeren maar het predicaat wordt alleen gegeven als het bedrijf al minstens 10 jaar bestaat. Indien een onderneming niet in staat is om aan de renteverplichtingen te voldoen, lijkt een faillissement niet meer ver weg, maar door de lage rente in het westen weten veel bedrijven toch door te modderen. Volgens BIS kan ongeveer 12% van alle bedrijven in westerse landen momenteel als zombie worden gekwalificeerd. Het is niet bekend hoeveel beursbedrijven daartoe worden gerekend, naar verwachting is dit percentage echter veel lager.

Omvang leveraged loans is flink toegenomen

Een andere teken dat het niet goed zit met deel van de schuldenpositie van een deel van de westerse bedrijven blijkt uit de toename van de leveraged loans. Dit zijn riskante leningen waarvan de terugbetaling in gevaar zal komen als de rente flink stijgt. Experts schatten dat wereldwijd het bedrag aan dit soort leningen is opgelopen tot het recordbedrag van € 1.400 miljard. Deze leningen zijn beslist niet allemaal verstrekt aan zombie bedrijven. Een groot deel is opgenomen door bedrijven die van de beurs zijn gehaald door investeringsmaatschappijen en daarbij volgestopt zijn met leningen. Deze bedrijven lopen grote risico’s bij een rentestijging die fors is. Meestal is het dekkingspercentage voor rentebetalingen niet voldoende voor rentecondities die 10 jaar geleden nog standaard waren.

Financiële analyse biedt uitkomst

Omdat alle beursbedrijven regelmatig hun financiële positie moeten toelichten, is het altijd mogelijk om de dekkingsratio’s te berekenen. Een groot deel van de beursbedrijven wordt ook zeer regelmatig gevolgd door analisten die ook deze ratio’s checken. Er is echter ook een aantal zeer kleine beursbedrijven die geen aandacht krijgen in de financiële wereld of pers. Indien u als particuliere belegger ook dergelijke kleinere bedrijven (ook wel small caps) in uw portefeuille opneemt, is extra aandacht voor de financiële verslagen beslist aan te bevelen. Ook beleggen in leveraged loans vraagt extra financiële analyse.

Grondstoffen, de succesnummers van 2019 en de kanshebbers van 2020

Hoe was het rendement op uw beleggingsportefeuille in 2019? Niet iedere belegging kan goed uitpakken uiteraard maar een gespreide portefeuille moet in het verstreken jaar in principe een positief resultaat hebben opgeleverd. Grondstoffen horen ook thuis in een portefeuille die op de langere termijn is gericht. Hieronder staan een aantal stijgers uit 2019 en kanshebbers voor 2020.

Koffie + 30%

De prijs van koffie is beslist niet op een hoogtepunt gekomen in 2019. In feite is het zowel in Brazilië als Afrika nog steeds moeilijk om de productiekosten terug te verdienen. Maar juist die lage prijzen hebben gezorgd dat de oogsten in 2019 zijn gedaald en dat zal naar verwachting ook in 2020 weer gebeuren. De stijging van de koffieprijs voltrok zich terwijl de Braziliaanse real een dieptepunt bereikte. Bij herstel van de munt zal de koffieprijs ook in 2020 weer oplopen.

Suiker + 10%

Het verhaal voor suiker is in feite een kopie van dat van koffie. De overproductie in Brazilië en India is in 2019 verminderd en dat zal naar verwachting in 2020 ook gebeuren. Voor suiker is er meer onzekerheid omdat de Indiase overheid met subsidies werkt om de producenten in het land een bescheiden inkomen te blijven bieden.

Goud + 18%, Zilver + 16%

In een tijd van globale onzekerheid is het niet verwonderlijk dat deze edelmetalen het goed hebben gedaan. Daarbij speelt de lage rente natuurlijk ook een grote rol. Omdat er naar verwachting in 2020 geen ommekeer zal plaatsvinden met betrekking tot de lage rentes in de westerse wereld, zullen goud en zilver ook in dat jaar een optie zijn voor een gespreide portefeuille. In hoeverre daarbij de stijging van 2019 kan worden geëvenaard, zal afhangen van de politieke situatie in de wereld.

Katoen in opmars

De prijs van katoen bereikte in 2019 een dieptepunt toen China veel minder katoen uit de VS ging afnemen. Het land verbruikte eerst de eigen voorraden en ging toen op zoek naar nieuwe leveranciers in Zuid-Amerika. De voorlopige akkoorden tussen de beide grootmachten houden onder meer in dat China extra katoen (en soja) zal gaan invoeren uit de VS. Omdat door de ontwikkelingen in 2019 de teelt van katoen in 2020 in de VS lager zal zijn dan voordien, is een prijsopdrijvend effect te verwachten. De soms wispelturige beslissingen van Trump maken een belegging in katoen een riskante onderneming. Heeft u als particuliere belegger belangstelling voor grondstoffen? De betrouwbare online brokers op deze site bieden vele opties.

Is de nieuwe directeur van de ECB een bedreiging voor de bitcoin?

Op 12 december gaf Christine Lagarde haar eerste persconferentie als voorzitter van de ECB. Omdat de woorden op een dergelijke moment altijd op een goudschaaltje worden gewogen, viel het volgers van de cryptovaluta op dat ze daar ook over sprak. In haar vorige functie als managing director van het IMF had ze al eerder belangstelling getoond voor de digitale valuta. Zij noemde de invoering van deze vorm van blockchain oftewel gedistribueerde grootboek-technologie een ontwikkeling die de financiële wereld op haar grondvesten zal doen schudden. Daarna heeft Lagarde zich blijkbaar verder verdiept in de digitale munten, want ze gaf als voorzitter van de ECB een visie op de stable coins en crypto valuta.

‘Ik ken maar één stable coin’

Alsof ze al jaren het voorzitterschap vervulde liet Lagarde zich niet verlokken om uit te leggen wat ze daarmee bedoelde. Ze merkte alleen op dat de andere onderzocht moeten worden. Dat gaf aanleiding tot een hoop speculatie, maar de meeste insiders denken toch dat ze hiermee doelde op de CNDC uit China. Deze afkorting staat voor Central Bank Digital Currency. Het is duidelijk dat de Centrale Bank van China van plan is om blockchain te gebruiken voor een digitale munt die onder toezicht komt te staan van de overheid, in casu de Centrale Bank. Hiermee zou China een poging willen doen om de positie van de Amerikaanse dollar in de financiële wereld over te nemen. Dat de Chinese overheid niets moet hebben van de ‘ongecontroleerde’ bitcoin of een van de vele andere bestaande digitale munten is wel duidelijk.

Komt er een digitale munt in de Eurozone?

Met het aantreden van Christine Lagarde zal naar verwachting de ECB ook onderzoek gaan doen naar de mogelijkheden van een CNDC naast de euro in de zone. Ingewijden denken dat de ECB op het laatst in het derde kwartaal van 2020 wil weten wat zou kunnen werken binnen het huidige euro-systeem en in hoeverre een ‘eigen’ digitale munt toegevoegde waarde zou kunnen hebben. De ECB zal aan de weg gaan timmeren om meer duidelijkheid te verschaffen omtrent deze vorm van geld. Ook deze uitspraak kan op diverse manieren worden uitgelegd door beleggers die hebben gekozen voor bestaande crypto’s, zoals de bitcoin.

De neerwaartse trend van de bitcoin lijkt in ieder geval door de woorden van Lagarde niet gebroken.

Bij de betrouwbare onze brokers op deze site vindt u ook beleggingsproducten voor digitale munten.

Oprichters Degiro cashen flink

Eerder dit jaar kwam de Nederlandse broker Binck in buitenlandse handen. Hierbij werd de beursonderneming overgenomen door Saxo Bank uit Denemarken. Nu is het de beurt aan Degiro dat wordt gekocht door de Duitse online broker Flatex. Degiro is nog geheel in handen van de oprichters. Deze krijgen bij de overname meteen een bedrag van € 24 miljoen in contanten en op een later tijdstip nog eens 36 miljoen Euro. De rest van de koopsom wordt betaald in aandelen die daarvoor moeten worden uitgegeven door de overnemende partij. De waarde van de overname komt daarmee op € 250 miljoen. De nieuwe combinatie krijgt een marktwaarde van € 439 miljoen en heeft naar eigen zeggen 700.000 klanten in Europa. De overname zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2020 worden afgerond. Financiële toezichthouders in beide landen moeten nog toestemming geven. De eerste reacties van klanten van Degiro zijn verdeeld. Particuliere beleggers houden er in het algemeen niet van grote veranderingen bij hun broker. Dat werd ook eerder duidelijk toen Binck de eerste online broker van Nederland overnam: Alex.

Degiro: bekend, maar niet onomstreden

Het bedrijf werd in 2008 opgericht door 5 oud-werknemers van Binck Bank. Zij wouden de professionele markt beter bedienen door het aanbieden van discount brokerage. Lage tarieven kwamen ook in 2013 beschikbaar voor particulieren. Vrijwel alle producten kunnen via deze broker worden verkocht via een elektronisch handelsplatform. Een van de redenen voor de lagere tarieven was dat Degiro niet ongenegen was om aandelen tegen vergoeding uit te lenen aan professionele shorters. In hoeverre hierdoor de positie van de particuliere aandeelhouders werd bedreigd indien een shorter zijn verplichtingen niet zou kunnen nakomen is tot op heden niet duidelijk geworden.

Degiro ontving diverse onderscheidingen in ons land en elders als de goedkoopste broker. De gouden stier, de meest belangrijke Award in de sector werd in 2015 in de wacht gesleept. Door een onafhankelijke instantie als de consumentenbond werd Degiro de goedkoopste broker van ons mand genoemd. Er waren ook duidelijk kritische geluiden. De journalistiek deed onderzoek naar het internaliseren van de orders. Het leek erop dat passieve orders van cliënten werden geweigerd terwijl die wel werden uitgevoerd ten behoeve het Degiro’s hedgefund. Een complexe situatie die geen duidelijke conclusie opleverde.

Ook beleggen in brokers?

Uiteraard kunt u als particuliere belegger ook kiezen voor aandelen van beursgenoteerde brokers wereldwijd. Beleggingsproducten daaromtrent kunt u vinden bij de betrouwbare online brokers op deze site.

Uit eten? Dat gaat niet zomaar!

Nederlands bekendste voetballer zei het eens in zijn woelige leven: ‘Elk nadeel heeft zijn voordeel’. Maar het omgekeerde is ook vaak het geval. Wilt u zeker zijn van een tafeltje in uw favoriete restaurant, dan reserveert u toch even. De kans bestaat natuurlijk dat u helaas vanwege een probleem niet op komt dagen. Da is vooral spijtig voor u, want dan mist u een lekkere maaltijd. Of is de realiteit toch anders?

De schade van ‘No-show’ wordt in de Randstad steeds groter

Bent u op internet op zoek naar een leuk restaurant, dan komt u ook meteen een aantal serviceverleners tegen die het reserveren wel even voor u willen regelen. Gratis en zonder enige verplichting naar u toe. Dat maakt het toch weer een stuk eenvoudiger, omdat bij bellen degene die opneemt altijd een aantal persoonlijke dingen van u wil weten. Op een reserveringssite is dat veel minder direct. Dat is wellicht ook de reden dat veel restauranthouders merken dat het aantal gasten dat niet komt opdagen na een reservering steeds groter wordt. Onder toeristen is er blijkbaar een gewoonte ontstaan bij meerdere horecagelegenheden te reserveren. Hierdoor kunnen ze kiezen voor het restaurant dat het meest aanspreekt op het moment dat de trek toeneemt. Voor de eetgelegenheden die bij deze loterij een niet trekken, zijn de financiële gevolgen aanzienlijk. Een gereserveerde tafel kan nu eenmaal niet in gebruik worden genomen en dat betekent vaak gemiste inkomsten via klanten die geen reservering meer konden krijgen of toevallige bezoekers.

Aanbetalen bij een restaurant? Formitable idee

Formitable is een reserveringsdienst die aanbetalingen faciliteert voor restaurants. Voorlopig blijven de diensten vooral beperkt tot de hoofdstad, maar ook elders speelt het probleem, met name tijdens de meest drukke periode in het jaar zoals de aankomende kerstdagen. Reserveren is dan niet langer vrijblijvend. Dan moet u bij de keuze van het restaurant al zeker in uw schoenen staan, omdat bij de reservering al meteen een aanbetaling moet worden gedaan. De aanbetaling voor een tafeltje in Amsterdam is momenteel € 27. Wie echter de zekerheid wil hebben van een diner buiten de deur in Amsterdam moet dit jaar via Formitable € 52 betalen. Over nadelen gesproken, de aanbetaling via Formitable kent ook voorwaarden. Onmiddellijke terugbetaling als u door een griepje wordt verhinderd is niet per se een recht. Sommige restaurants zullen van u verwachten dat u de reservering doorverkoopt als u de aanbetaling wilt terugzien. Voor u als particuliere belegger is het wellicht een goed idee om Formitable in de gaten te houden. De formule zou een succes kunnen worden. Een grote keuze in beleggingsproducten vindt u ook bij de betrouwbare online brokers op deze site.

Prosus, forse winst en forse verliezen

Prosus, het nieuwe beursfonds in Amsterdam, liet over de eerste helft van het gebroken boekjaar (tot en met september) een forse winststijging zien. De omzet van Prosus steeg met 20% tot $ 9,9 miljard. De winst steeg met 10% tot $ 1,7 miljard. De nettowinst berekend volgens IFRS-voorschriften daalde met 9% tot $ 2,5 miljard. Die laatste daling is echter met name veroorzaakt door lagere boekwinsten. Deze incidentele resultaten worden geëlimineerd bij de berekening van de ‘trading profit’. In het voorgaande boekjaar werden in dezelfde periode een aantal activiteiten verkocht. Prosus bestaat uit de internationale activiteiten van het Zuid-Afrikaanse mediaconcern Naspers en kreeg afgelopen september een notering aan de Amsterdamse beurs.

Alles Tencent wat de klok slaat

Een nadere bestudering van de cijfers van Prosus maakt duidelijk wat al langer bekend was, het aandeel van 30% dat het bedrijf heeft in het Chinese internetbedrijf Tencent is de belangrijkste reden voor de winststijging in de afgelopen periode. De stijging van de winst kwam vrijwel geheel tot stand door de $ 2,2 miljard die gerealiseerd werd door deze deelneming. Ook het Russische internetplatform Mailru deed het uitstekend, de winst steeg ten opzichte van vorig jaar met $ 12 miljoen en bedraagt nu $ 70 miljoen. Daarmee was het echt goede nieuws wel op.

Gevecht met Thuisbezorgd

Kort na de beursnotering in Amsterdam deed Prosus van zich spreken door een vijandig bod uit te brengen op de Britse maaltijdbezorger Just Eat. Dat was bijzonder omdat er al een bod lag van het Nederlandse beursbedrijf Takeaway met als Nederlands merk Thuisbezorgd. Het management van Just Eat heeft een voorkeur voor een overname door Takeaway en raadt dit de aandeelhouders ook aan. Deze hebben tot 11 december om een keuze te maken.

Prosus heeft een aantal e-commerce activiteiten, waartoe naast maaltijd bezorging ook marktplaatsen en betaalverkeer behoren. Hiermee werd in de afgelopen periode een verlies geleden van $ 416 miljoen. Dat is 90% meer dan het afgelopen jaar. Prosus meldde hierbij dat dit forse verlies volledig voor rekening van platforms van maaltijdbezorging kwam, waar flink in is geïnvesteerd. Zonder deze investeringen zou het verlies beperkt zijn gebleven tot $ 26 miljoen.

Prosus is voor de particuliere belegger een wat vreemde eend in de bijt. Indirect beleggen in TenCent is immers via de diverse beleggingsproducten van de betrouwbare online brokers ook mogelijk. Het blijft dus een afweging in hoeverre de andere activiteiten van Prosus een meerwaarde zullen vormen in de nabije toekomst.

Gevecht om Just Eat

Prosus, de investeerder in technologie en internetbedrijven, heeft het bod op de Britse maaltijdbezorger Just Eat toegelicht. Het fonds dat zelf sinds korte tijd een notering heeft aan de Amsterdamse beurs biedt een premie van 20% op de huidige beurskoers van Just Eat. Het bedrijf zou daarmee op een waarde van £ 5,7 worden gewaardeerd. Als voor 11 december 75% van de aandeelhouders het bod accepteert, zal Prosus dat gestand doen. Eerder was dit percentage op 90% gezet. Het management van Just Eat steunt het bod van Prosus niet en vindt dat te laag. Dat geldt ook voor het andere bod dat er ligt van Takeaway. In dat bod ziet het management echter wel meer kansen op het gebied van samenwerking.

Is het bod van Takeaway interessanter voor de aandeelhouders?

Hoewel de Britten het aanbod van Takeaway ook te laag vinden, zou dit in hun ogen meer waarde bieden dan het bod van Prosus. Takeaway heeft een bod gedaan waarbij de overname wordt gefinancierd met aandelen Takeaway. Omdat deze aandelen de afgelopen periode met 12% zijn gedaald komt de waarde van dat bod momenteel neer op ongeveer £ 5 miljard. Topman Rob van Dijk van Prosus heeft dan ook benadrukt dat het management van Just Eat de belangen van haar aandeelhouders voor ogen moet houden. Hij merkte op dat Just Eat voor grote uitdagingen staat in de nabije toekomst en het maar de vraag is of Takeaway de oplossingen daarvoor kan bieden. Hiermee werd duidelijk gemaakt dat Prosus over grote financiële reserves beschikt, iets wat niet geldt voor Takeaway.

De aandeelhouders staan voor een moeilijke keuze

Prosus en Just Eat werken al samen in Brazilië en Prosus noemt die samenwerking een voorbeeld voor de waardecreatie die ook in Europa zou kunnen plaatsvinden. In hoeverre er nog een plan B bestaat indien de aandeelhouders van Just Eat niet in voldoende mate kiezen voor Prosus is onbekend. In een reactie liet Takeaway weten dat de voordelen van de combinatie met Just Eat evident zijn en de aandeelhouders van Just Eat de kans wordt geboden om hiervan te profiteren middels de aandenken die zij zullen ontvangen in de combinatie. Ze wijzen op het succes van Takeaway in Nederland en Duitsland en de mogelijkheden om dit in het Verenigd Koninkrijk ook te realiseren.

Een overnamestrijd kan ook voor een particuliere belegger een mogelijkheid zijn op een aantrekkelijk rendement te realiseren op korte termijn. Via de betrouwbare online brokers op deze site zijn er meerdere opties om een kansje te wagen.

Beleggen in Aramco?

De op deze site genoemde betrouwbare online brokers bieden een groot aantal beleggingsproducten en op korte termijn zal u daar ook Saudi Aramco tussen aantreffen. De keuze lijkt te zijn gemaakt om het Saudische staatsoliebedrijf naar de beurs te brengen. Hoewel de cijfers niet openbaar zijn, heeft het bedrijf in 2018 naar verluidt een netto winst gemaakt van $ 100 miljard. Ook zou het de bedoeling zijn om jaarlijks $ 75 miljard aan dividend uit te betalen. Dat zijn cijfers die geen enkel ander beursbedrijf kan benaderen. Bij de beursgang wil Aramco ook meteen het grootste beursbedrijf in waarde worden dat de wereld kent. Hoewel er slechts een zeer miniem percentage van tussen de 1 en 2 % in eerste instantie wordt uitgegeven, hoopt men op een totale waardering voor het bedrijf tussen de $ 1.500 en $ 2.000 miljard.

De sterke punten van Aramco

Het bedrijf pompt iedere dag 10 miljoen vaten olie op en is daarmee de grootste olieproducent ter wereld. Er zijn bewezen reserves van ongeveer 250 miljard vaten olie. Olie is nergens anders ter wereld zo eenvoudig te winnen als in Saudi-Arabië. Elders worden in de diepzee enorme technische prestaties geleverd of moet tegen ijzige klimaat omstandigheden worden gevochten om olie te winnen. Voor Aramco is het genoeg om een stok in de woestijn te steken om olie te vinden en te exploiteren zegt men wel eens cynisch. Het bedrijf heeft daarmee beleggers veel zekerheid te bieden als het op het financiële plaatje aankomt. Zonder veel productiekosten te hoeven maken kan het bedrijf ook bij een veel lagere olieprijs de winst garanderen.

De zwakke punten van Aramco

De enorme opbrengsten van het bedrijf zijn ook nodig om een extreem dure koninklijke familie te onderhouden en de elite in het land tevreden te houden. Ook worden de defensie uitgaven betaald van de olie-inkomsten. De machtsstrijd in het Midden-Oosten tussen Iran en Saudi-Arabië wordt ook met olie dollars uitgevochten. De drone aanval op de olievelden van Aramco heeft de productie niet echt onder druk gezet, maar wel duidelijk gemaakt dat het gebied kwetsbaar is. Ook is er veel kritiek op het regime in het land. De koninklijke familie regeert met ijzeren vuist alsof de middeleeuwen nog niet zijn verstreken. Dat resulteert in een schatrijke elite en een bevolking die niet echt profiteert van de enorme rijkdommen. Een explosief geheel dat in dit gebied wel vaker heeft gezorgd voor revolutie en oorlog. Aramco is daarmee beslist geen 100% safe belegging.