Welke beursfondsen gaan het dividend schrappen?

Iedere particuliere belegger ervaart de bijzondere tijden waarin we leven, ook als het om de financiële markten gaat. Er zijn beursgenoteerde ondernemingen die van de ene op de andere dag de omzet bijna volledig zien wegvallen, terwijl andere op zoek moeten gaan naar grote aantallen nieuwe medewerkers om aan de vraag te kunnen blijven voldoen. In dit soort onzekere tijden zal het bestuur van een onderneming al gauw geneigd zijn om de hand op de knip te houden. Het passeren van dividend is dan een van de methoden om de continuïteit te verbeteren. Inmiddels is door Unibail, Randstad, Heijmans, Arcadis en Brunel al formeel gemeld dat het dividend dit jaar wordt geschrapt.

Koersgevoelige informatie

Beursgenoteerde bedrijven zullen pas een bericht naar buiten brengen over het dividendbeleid als daar een formeel besluit over is genomen. Het al dan niet passeren van het dividend is voor beleggers immers koersgevoelige informatie, ook in deze tijd dat het nieuws over bedrijven wordt overspoeld door algemeen nieuws. De belangrijkste dividenddata voor Nederlandse beursfondsen in de komende periode zijn:

  • 24 april: ABN Amro
  • 24 April: ASML
  • 14 mei: Unilever
  • 14 mei: Shell
  • 19 mei: Aegon

De inschatting van experts

De Europese Bankenfederatie heeft haar leden opgeroepen om geen dividend uit te keren dit jaar. Voor ABN AMRO lijkt -ook gelet op een financiële tegenvaller van bijna € 200 miljoen- het zeer onwaarschijnlijk dat dividend zal worden betaald. De beleggers in deze bank mogen er van uitgaan dat ze de verwachte uitkering van € 0,68 niet zullen kunnen opstrijken. Om diverse redenen achten analisten het vrijwel zeker dat ASML, Unilever en Shell het dividend zullen uitbetalen. Mocht de crisis zich snel verdiepen dan bestaat er een kans dat ook deze dividend-toppers minder of niets zullen uitkeren. Aegon is een twijfelgeval waarbij de experts een slag om de arm houden. De core business van de verzekeraar heeft niet echt te lijden onder de crisis, maar de beleggingsresultaten zullen beslist ook niet meevallen. Hoewel het voor aandeelhouders even slikken zal zijn, is het ook voor beleggers van belang dat de continuïteit van een onderneming niet in gevaar wordt gebracht. Dat kan in uitzonderlijke tijden betekenen dat een mooi dividendtrackrecord wordt opgegeven ten behoeve van meer zekerheid voor de toekomst, ook in het belang van de aandeelhouder. Ook in deze exceptionele tijd kunt u als particuliere belegger terecht bij de betrouwbare online brokers op deze site.

Zwakste groei in China in ruim 40 jaar?

Dat er bijzondere tijden zijn aangebroken, zal u als particuliere belegger niet zijn ontgaan. Inmiddels lijkt in China de productie weer op gang te komen in het gehele land. Toch verwachten analisten dat de economische groei in het land in 2020 een behoorlijke tik zal krijgen. Experts verwachten een vergelijkbaar cijfer als in 1976. Dat was het jaar dat Mao stierf en het openbare leven in China gedurende een langere periode stil lag. Uit recente cijfers blijkt dat de economie van China ook in het eerste kwartaal van 2020 zwaar is geraakt.

Een daling in het eerste kwartaal

Inmiddels is het eerste kwartaal van het jaar bijna verstreken en gissen de experts naar het cijfer van de Chinese economie in deze bijzondere periode. De algemene verwachting is dat de daling van de economie rond de 6 % zal liggen in de eerste 3 maanden van het jaar. Dat is voor China beslist ongewoon maar op zich geen schokkend cijfer. Afhankelijk van de komende maanden kan de economie zich naar verwachting weer herstellen. Meer dan een stijging van 3% wordt echter niet verwacht. Analisten denken dat de export naar andere delen van de wereld en met name de VS en Europa zal stokken door de problemen in die gebieden. Voor China is de lage olieprijs beslist een groot voordeel als belangrijkste importeur ter wereld van olie uit het Midden-Oosten en Rusland.

Effecten handelsoorlog verminderen

President Trump heeft aangekondigd dat een aantal van de heffingen op Chinese producten wellicht omlaag kan vanwege de huidige crisis. Dat zou voor China een kans betekenen om juist sectoren die hard waren getroffen door de restricties weer op te vijzelen. Hierbij is het ongekende steunpakket dat in de VS op stapel lijkt te staan ook een groot voordeel. Juist de armere gezinnen in de VS zouden met een eenmalige gift van $ 3.000 ook meer gaan consumeren en daarbij liggen goedkope Chinese alternatieven voor Amerikaanse producten voor de hand.

Europa lijkt voor de Chinezen een moeilijker markt te worden. Ook hier overweegt men in diverse landen forse financiële ondersteuning, maar dan eerder gericht op de bedrijven en op het in stand houden van de koopkracht in plaats van deze extra te ondersteunen, Voor particuliere beleggers zijn het moeilijke tijden. Is de bodem op de beurzen inmiddels in zicht of volgt er nog een nieuwe golf van dalingen? Bij de betrouwbare online brokers op deze site kunt u inspelen op beide mogelijkheden.

Ahold Delhaize als koopkans?

Waar de AEX op maandag 16 maart 2020 een rode gloed uitstraalt, is het aandeel Ahold Delhaize de groene uitzondering. Dat is uiteraard niet onlogisch in een tijd dat hamsteren een woord is dat niet alleen meer wordt gebruikt in de reclamecampagnes van de grootgrutter. De producten die de consumenten graag in grote hoeveelheden willen aanschaffen, zijn bijna niet aan te slepen. Sommige journalisten en consumenten verbazen zich over de grote belangstelling voor een product als toiletpapier en spreken al over de psychologie van het wc-papier. Wie de beurzen een beetje volgt, verbaast zich echter uiteraard niet over het kudde gedrag dat ons mensen nu eenmaal ook af en toe in beweging zet.

Online bezorgen en thuisbezorgen de toekomst?

Een belangrijke ontwikkeling van deze tijd is dat consumenten ineens in aanraking komen met de mogelijkheid om online te bestellen en thuis te laten bezorgen door de supermarkten. Zowel Ahold als Jumbo worden de laatste dagen overspoeld met nieuwe klanten die hun boodschappen het liefst tot in de keuken of tenminste tot de voordeur geleverd willen hebben. De Corona-crisis zal naar verwachting over een tijdje ook weer voorbij zijn, maar het is niet onmogelijk dat de consumenten ook daarna voor dit systeem gaan kiezen. AH en Jumbo hebben voorlopig nog niet de capaciteit om grote hoeveelheden klanten op deze manier te bedienen. Het zal beide kemphanen in ieder geval wel aan het denken zetten over een toekomst waarin ook Amazon de wereld van de webwinkels in Nederland op de kop denkt te gaan zetten.

Ontwikkeling in de sector food

Wat er dagelijks op ons bord ligt, komt voor ongeveer 75% uit de supermarkt, volgens een recent rapport van de Rabobank. Daarmee zijn supermarkten enorm dominant in deze branche. De groei voor de toekomst wordt geschat op 2 tot 2,5%. Maar veel belangrijker is volgens het rapport de ontwikkeling in het online circuit. Momenteel wordt nog slechts 4% van de supermarktomzet online behaald en dan met name bij de grote 2. De analisten van de Rabobanken verwachten dat in 2030 dat zal doorgroeien naar ongeveer 20%. Dat zal grote veranderingen betekenen in de wijze van distributie. Ook wordt een grote afname verwacht van de oppervlakte van fysieke supermarkten. Net als in andere branches (zoals het bankwezen) zullen de winkels met een zwakke formule of een ongunstige locatie het eerst verdwijnen.

Interesse in de sector food als particuliere belegger? Ook hiervoor vindt u beleggingsproducten bij de betrouwbare online brokers op deze site.

Schandalen blijven banken achtervolgen

Het CumEX schandaal blijft ABNAMRO achtervolgen waar het in eerste instantie leek te zijn opgelost door een schikking met de Italiaanse overheid voor een Fortis dochter. Inmiddels zijn er meerdere invallen geweest door de Duitse fiscale autoriteiten in Frankfurt. Hoewel niet helemaal duidelijk is waarvoor de inval is bedoeld, lijkt het zeer waarschijnlijk dat ook ABNAMRO verdacht wordt een rol te hebben gespeeld in deze kwestie die inmiddels de grootste belastingzwendel alle tijden wordt genoemd. Onderzoeksjournalisten schatten de totale schade voor Europese belastingdiensten op meer dan € 55 miljard gedurende een tijdvak van circa 20 jaar.

Waar draait het om bij CumEx?

In vrijwel heel Europa wordt dividendbelasting ingehouden die als voorheffing dient op de later af te dragen inkomsten- of vennootschapsbelasting. De regelgeving rond deze voorheffing is niet altijd gelijk in ieder land en ook de regeling bij grensoverschrijdende transacties is niet immer goed vastgelegd in belastingverdragen. Volgens onderzoek werd misbruik gemaakt van die zwakke regelgeving door samenwerking tussen banken, fiscaal juristen en investeringsmaatschappijen. De voorheffing op de dividenduitkering werd door twee partijen teruggevraagd of in twee verschillende landen. Dat er misbruik werd gemaakt van de regelingen was alle partijen ongetwijfeld duidelijk omdat er meer belasting werd teruggevraagd dan er ooit was betaald en de belastingbetalers in een land hier voor opdraaiden. In Italië werd voor het eerst door de rechter bepaald dat deze praktijken niet alleen onjuist waren maar ook strafbaar onder de Italiaanse wet. Dat was reeds in 2010, desalniettemin ging het dubbel claimen van de voorheffing nadien in andere landen gewoon door.

Een donkere wolk boven ABNAMRO

Toen ABNAMRO door de Nederlandse overheid werd overgenomen, gold dat ook voor enkele onderdelen van Fortis Nederland. Een Italiaanse dochter van Fortis stond toen onder verdenking van strafbare feiten in de CumEX affaire. Door de directie van de bank werd het feitelijke risico niet erg hoog ingeschat. Later werd de zaak met de Italiaanse overheid geschikt voor een bedrag dat nog steeds niet bekend is gemaakt. Ook de Nederlandse overheid werd in 2010 op de hoogte gebracht van dit lijk in de kast.

De invallen in Frankfurt kunnen een zware klap opleveren als deze inderdaad bewijzen zouden opleveren voor de betrokkenheid van ABNAMRO in Duitsland. Volgens het onderzoek van de journalisten is in Duitsland maar liefst voor een bedrag van € 33 miljard fraude gepleegd in deze oplichtingszaak. Er worden dan ook forse boetes en straffen verwacht voor de verantwoordelijken.

De bankensector moet het behoorlijk ontgelden de laatste tijd. Kiest u toch voor deze sector dan is ook dat mogelijk via de betrouwbare online brokers op deze site.

Brexit begint nu pas echt

De eerste maandag van maart 2020 is ook de eerste dag dat de onderhandelingen beginnen tussen Groot-Britannië en de EU. Vooral van Britse kant valken er nu al harde woorden. Zo heeft premier Boris Johnson al gezegd dat hij de onderhandelingstafel zal verlaten als er in juni niet voldoende aanknopingspunten lijken te zijn voor een deal. In principe moeten de onderhandelingen voor 31 december 2020 zijn afgerond. Lukt dat niet dan is er alsnog sprake van een harde Brexit waar niemand van kan voorspellen hoe dat eruit ziet. Er zijn zijn geluiden die proberen te doen geloven dat Johnson de lijn van de hardliners zal volgen en ook onder reeds gemaakte afspraken wil uitkomen. In de onderhandelingen gaat het niet alleen om handel. Ook politieke zaken als Noord-Ierland, Gibraltar en Schotland spelen altijd op de achtergrond.

Zoals Canada

Het is wel duidelijk dat Johnson een akkoord met de EU wil dat lijkt op het CETA verdrag dat binnenkort definitief wordt. Dit vrijhandelsakkoord is zeer ruim, maar bevat ook enorm veel details. Er is meer dan 10 jaar over onderhandeld. De handel met Canada is relatief gering in verhouding met Groot-Brittannië en daar zit precies het probleem. Het is duidelijk dat het Verenigd Koninkrijk zich niet meer wenst te schikken naar Europese regelgeving en ook uitspraken van het Europese Hof van Justitie naast zich neer zal leggen in geval van klachten of problemen. De EU wil uiteraard geen vrijhandelsverdrag met een partij die de regels volledig zelf bepaalt en daarmee oneerlijke concurrentie kan vormen voor Europese bedrijven.

Of Australië

De handel tussen de EU en Australië verloopt ook voorspoedig. Toch is er geen sprake van een handelsakkoord, al wordt er wel over onderhandelt sinds 2018. Op dit moment wordt er door de EU met het continent Australië gehandeld volgens de regels van de WTO, waarbij beide partijen zich soepel opstellen. Volgens ingewijden zou Groot-Brittannië eventueel ook deze handelsrelatie acceptabel vinden als er niets anders kan worden bereikt. Ook in dit geval ligt het voor de EU uiteraard gevoelig omdat de handel met Australië op geen enkele manier vergelijkbaar is met die met voormalig EU-lid Groot-Brittannië.

Een snelle overeenkomst in de onderhandelingen lijkt veel moeilijker dan een complete mislukking omdat wellicht de Britten hier toch de voorkeur aan geven. Wat dat voor u als particuliere belegger gaat betekenen is niet duidelijk. Handelen via de betrouwbare online brokers op deze site zal in ieder geval gewoon mogelijk blijven.

Wordt Volkswagen de volgende Nokia?

Het lijkt erop dat CEO’s van grote autofabrikanten steeds vaker ook entertainers willen zijn. Herbert Diess, de topman van Volkswagen had zijn publiek meteen geboeid, waarschijnlijk van schrik, toen hij opmerkte dat Volkswagen zomaar de nieuwe Nokia kon worden. Het is voor beleggers en bestuurders een schrikwekkend voorbeeld hoe het kan lopen met een bedrijf. De Finse mobielmaker leek onaantastbaar tot de smartphone goed tot ontwikkeling kwam. Volkswagen loopt volgens Diess hetzelfde risico om van een wereldspeler te vervallen tot een vergeten naam als het niet wint in de strijd om de elektrische auto.

‘We kunnen en zullen Tesla verslaan’.

Het is bijna ongelooflijk hoezeer Volkswagen de koers binnen het bedrijf heeft bijgesteld. Het bedrijf richt zich bijna volledig op de elektrische auto. Dat is ook niet verwonderlijk omdat Testa in beurswaarde Volkswagen inmiddels is voorbijgestreefd. Tesla maakt veel minder auto’s en is nauwelijks winstgevend, maar de belegger weet dat de toekomst voor de auto met verbrandingsmotor niet rooskleurig is. Volkswagen heeft de laatste paar jaar enorm geïnvesteerd om een inhaalslag te maken. Er werden softwarebedrijven overgenomen en miljarden uitgegeven aan de ontwikkeling van duurzame productie van auto’s en accu’s. Dat is ook noodzakelijk want Testa heeft plannen voor de bouw van een megafabriek in Duitsland. Meer bedreigend kan de onderneming niet worden.

Maar Volkswagen zit niet stil. In september van 2020 moet de ID.3 op de markt komen. Deze elektrische Volkswagen moet Tesla op alle fronten gaan verslaan. Daarna moet het nog sneller gaan dan eerder gepland. Niet in 2025 maar al in 2023 moeten er op jaarbasis 1 miljoen elektrische Volkswagens worden verkocht. Dat aantal moet in 2025 op 1,5 miljoen staan.

De zorg om importtarieven

Showman Diess noemde niet alleen Tesla een bedreiging voor alle autofabrikanten in Europa. Dat geldt volgens hem ook voor Donald Trump als die herverkozen zou worden. Diess heeft duidelijk kopzorgen over de importtarieven waartoe de Amerikaanse president zou kunnen besluiten waar het Europese auto’s betreft. Hij noemt Trump moeilijk te ‘lezen’ maar heeft de indruk dat deze momenteel niet blij is met Europa. Hij geeft aan alles te willen doen om die indruk te verbeteren, maar weet niet of dat gaat lukken.

Wat denkt u als particuliere belegger? Heeft nieuwkomer Tesla voldoende voorsprong om de race te winnen of worden ze alsnog verpletterd door Volkswagen en andere automerken van de oude garde? Via de betrouwbare online brokers op deze site kunt u uw persoonlijke keuze maken.

De negatieve rente is een feit in Nederland

Miljoenen Nederlanders kregen de afgelopen week een brief van de ABNAMRO. Hierin werd optimistisch medegedeeld dat er geen negatieve rente op betaalrekeningen en spaarrekeningen tot € 2,5 miljoen zou worden berekend. Wie meer dan € 2,5 miljoen bij de bank aanhoudt, moet vanaf 1 april wel betalen voor dat genoegen. De negatieve rente op dergelijke tegoeden is bepaald op 0,5%. Nee, u leest het goed: het gaat meteen van 0 tot een 0,5% in dit geval, waarbij de banken jarenlang met veel cijfers achter de komma hebben gewerkt waar het om rente op tegoeden ging. Heel collegiaal besloot de ING ook een vergelijkbare stap te zetten, waarbij de grens voor negatieve rente op een saldo van € 1 miljoen werd bepaald. Het is nu beslist niet meer ondenkbaar dat ook kleinere tegoeden op termijn met negatieve rente zullen worden belast.

De bankkluizen in Duitsland zijn tot de nok gevuld

Ook de Duitse banken hebben last van de negatieve rente die de ECB berekent over overtollige saldi die de banken aanhouden. Volgens insiders heeft de ECB in 2019 ongeveer € 2 miljard in rekening gebracht voor ‘bewaarkosten’ van tegoeden van de ‘achterban’. Een methode om deze heffing te ontlopen is door de overschotten in de bankkluizen te persen. Die kluizen zijn inmiddels tot de nok toe gevuld met € 43 miljard. Dat is niet alleen veel gedoe maar kost ook extra verzekeringspremie. Ook in Duitsland krijgen de rijke klanten hiervoor de rekening gepresenteerd. Ook zoeken Duitse banken steeds meer naar lege kluisruimte over de grens en zal er naar verwachting meer kluisruimte worden gemaakt.

Beleggen als enig alternatief

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Alle betrouwbare online brokers op deze site informeren u daarover. Maar een spaartekening levert u geen rente meer op, binnenkort waarschijnlijk het tegendeel. Daarnaast is er inflatie en betaalt u Vermogensrendementsheffing voor tegoeden boven het vrijgestelde vermogen. Sparen betekent vandaag de dag dat u onherroepelijk op uw vermogen inteert en dit steeds sneller gaat. De meeste Nederlanders sparen in de eerste plaats voor een financiële reserve en daarboven op voor een appeltje voor de dorst in de toekomst. Er bestaan geen garanties voor beleggen, maar sinds de beurs bestaat, heeft beleggen op lange termijn altijd rendement opgebracht. Daarbij is spreiding en gezond verstand meestal voldoende om dit te bereiken. Sparen zal binnenkort wellicht tot het verleden behoren. Bent u dan klaar om te beleggen?

Aankooptip IMCD

Wist u dat Berenberg Bank een van de oudste banken in Europa is. Deze investeringsbank werd in 1590 opgericht door de broers Hans en Paul Berenberg in Duitsland. De bank haalde het nieuws onlangs door IMCD op te nemen in de lijst ‘topideeën in de bedrijvendienstensector’. Het advies is verhoogd naar ‘buy’ van ‘hold’ en het koersdoel is gesteld op € 90. Op 27 januari 2020 is de koers circa € 78. Berenberg noemt IMCD een aandeel van hoge kwaliteit en met een hoog rendement op het geïnvesteerd vermogen. De onderneming bevindt zich in een interessante economische omgeving, aldus het advies.

IMCD, de onbekende in de AEX

Het aandeel IMCD is sinds 2019 opgenomen in de AEX. De onderneming heeft een groothandel in de verkoop van speciale chemicaliën en voedingsingrediënten. De letters staan voor Internatio-Müller Chemical Distribution. De naam Internatio-Müller zal bij particuliere beleggers gemengde gevoelens oproepen. Dit concern was een conglomeraat van bedrijven dat op het hoogtepunt meer dan 100 deelnemingen had. Vele bedrijven werden afgesplitst of verkocht. In 2001 werd IMCD verkocht aan investeringsmaatschappij AlpIvest.

In hetzelfde jaar 2001 verdween Internatio-Müller van de beurs. In plaats hiervan werd Imtech op de beurs geïntroduceerd. Dit bedrijf werd een beurslieveling van particuliere beleggers en liet uitstekende resultaten zien. Op het moment dat er twijfels werden geuit over de getoonde cijfers, bleef het vertrouwen van beleggers toch nog een tijd gehandhaafd. Maar met name bij projecten in Duitsland bleken door de plaatselijke directie grote verliezen te zijn verzwegen. Het faillissement van Imtech in 2015 vormde het trieste slotakkoord van dit onderdeel van Internatio-Müller.

IMCD, tot op heden

AlpInvest verkocht IMCD door aan AAC Capital in 2005. In 2010 kwam het bedrijf weer in andere handen. Dit keer werd het overgenomen door Bain Capital. In 2014 besloot Bain Capital de onderneming naar de beurs te brengen. De introductieprijs was € 21 en IMCD werd in eerste instantie opgenomen in de AMX. De snelle koersontwikkeling en het toegenomen handelsvolume zorgde ervoor dat het beursbedrijf in maart 2019 promoveerde naar de AEX.

Het hoofdkantoor van IMCD staat in Rotterdam en wereldwijd heeft het bedrijf ongeveer 2.500 werknemers. Met een omzet van rond de € 2 miljard en een winst van circa € 150 miljoen is het een van de kleinste ondernemingen in de AEX.

Heeft u als particuliere belegger interesse in het aandeel IMCD? Via de betrouwbare online brokers op deze site zijn er diverse beleggingsproducten hiervoor beschikbaar.

Mag ASML niet meer exporteren naar China?

ASML is een uniek bedrijf in ons land dat technologische hoogstandjes heeft gerealiseerd op het gebied van chips-machines. De nieuwste machines werken op basis van EUV-technologie (Extreem Ultraviolet licht). Deze chipmakers zijn peperduur maar de kopers staan er voor in de rij. Bedrijven als Samsung en Intel willen ze zo snel mogelijk omdat op basis van deze technologie chips op grote schaal kunnen worden gemaakt tegen een aanzienlijk lagere prijs. Dat ook de Chinese klanten van ASML deze nieuwe ontwikkeling willen doorvoeren, spreekt voor zich. Maar een exportvergunning voor China is nog niet afgegeven en dat zal wellicht ook niet gebeuren.

Trump bemoeit zich er mee

Het is al een tijd bekend dat president Trump de opmars van Chinese technologie wil afremmen. De ambassadeur van de VS heeft premier Rutte dan gewezen op het verdrag van Wassenaar. Daarin staat dat wapens en moderne technologie die voor wapens kan worden gebruikt niet mag worden geëxporteerd naar bepaalde landen. Nederland en de VS hebben het verdrag ondertekend, China echter niet. Dat betekent meteen dat China tot die landen moet worden gerekend waar niet aan geleverd mag worden. Waar dergelijk druk meestal achter de schermen plaatsvindt, is dat in deze kwestie beslist niet het geval. De VS wil geen machines van ASML in China zien en dat mag iedereen ook weten.

Daarentegen heeft de Chinese ambassadeur aan premier Rutte duidelijk gemaakt dat de regering van zijn land deze kwestie hoog opneemt en er consequenties zullen zijn voor ons land als er geen exportvergunning wordt verleend.

Gaat de VS bepalen welke bedrijven uit Europa mogen exporteren naar China?

De EU heeft zich in deze kwestie niet uitgesproken en het ligt voor de hand dat er ook verschillen van mening zijn op dit punt. De werkgeversorganisatie VNO-NCW vreest dan ook dat het niet zal blijven bij de kwestie ASML. Ze denken dat er op deze manier oneerlijke concurrentie ontstaat en dat technologieoverdracht op basis van politieke druk zal ontstaan. Alleen op Europees niveau zal het mogelijk zijn om een tegenwicht te bieden aan supermachten als China en de VS. Ze wijzen daarbij op de positie van Rutte voor wie het lastig is om een positie in te nemen waarmee hij minstens een supermacht tegen zich in het harnas jaagt.

Voor de belegger is het van belang om te weten wat deze kwestie inhoudt voor de orderportefeuille van ASML. Chinese klanten zullen daar voorlopig niet in voorkomen. Ook voor ASML zijn er diverse beleggingsproducten bij de betrouwbare online brokers op deze site.

Thyssen Krupp dicht bij overname?

Het is een gerucht dat al jaren telkens weer opduikt: een fusie tussen de twee Duitse giganten waar het de productie van staal betreft: Thyssen Krupp en Salzgitter AG. Daarbij is het ook niet ongebruikelijk dat er af en toe sprake is van enige psychologische oorlogsvoering. Der Spiegel vernam van de topvrouwe van Thyssen Krupp, Frau Merz, dat zij binnenkort zou spreken over dit onderwerp met haar collega Fuhrmann. Een woordvoerder van Salzgitter AG ontkende echter meteen dat een dergelijk gesprek staat gepland. Waar echter rook is…

Een kwestie van lange adem

Hoe lang het soms kan duren voor een fusie werkelijkheid wordt is goed te zien de huidige combinatie van Thyssen Krupp. De besprekingen over een samengaan van beide bedrijven begonnen in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Regelmatig leek overeenstemming te zijn bereikt en dan leek de fusie weer af te springen. In 1999 kwam uiteindelijk het nieuwe bedrijf toch tot stand dat was opgebouwd uit Thyssen Stahl en Krupp Stahl. Het concern met hoofdkantoor in Essen is een van de grootste concerns in Duitsland met een omzet van meer dan € 50 miljard en heeft belangen in staalproducenten over de gehele wereld. In de staalsector blijft echter de noodzaak tot verdere consolidatie bestaan vanwege de wereldwijde concurrentie met onder meer Chinese bedrijven. Thyssen Krupp leek dichtbij een fusie met Tata Steel Europe. De voorwaarden die werden gesteld op basis van het voorkomen van kartelvorming waren te streng voor beide partijen.

Salzgitter AG, traditie en vakmanschap

Het staalconcern Salzgitter AG bestaat als sinds 1865 en heeft het hoofdkantoor in Salzgitter. Het bedrijf heeft ongeveer 100 dochterondernemingen en is beursgenoteerd. De omzet is met € 10 miljard beduidend minder dan waarop Thyssen Krupp kan bogen. Een samengaan van beide ondernemingen zou in feite het opslokken van Salzgitter AG betekenen en het is duidelijk dat de kleinere partij zich hiertegen zal verzetten. Toch zal ook hier de gedachte heersen dat zonder samenwerking op termijn de consolidatie van de grote concerns zal betekenen dat er geen ruimte meer is voor de kleinere spelers. Een teken aan de wand daarbij is dat Salzgitter AG in 2008 nog deel uitmaakte van de DAX, maar via de MDAX in 2019 degradeerde naar de SDAX. Als een van de kleinere beursfondsen heeft Salzgitter AG nog maar beperkte toegang tot de kapitaalmarkt. Investeringen zijn moeilijker te realiseren en dat zou een overname door Thyssen Krupp logisch maken.

Interesse in de staalsector? Als particulier kunt u via de betrouwbare online brokers op deze site ook daar een belang in nemen.